Nyheter

Første typegodkjenning av hydrogen-brenselcellebil

Publiseringsdato: 17. juni, 2005

Skrevet av: Isak Oksvold

Hondas hydrogen-brenselcellebil, Honda FCX, er som den første i verden nå typegodkjent. Typegodkjenning er et av de viktigste skrittene mot kostnadsreduksjon og masseproduksjon av hydrogenkjøretøy.

Nyheten om at typegodkjenning er gjennomført ble lansert i dag av Honda Motor Company. Det er det Japanske Ministry of Land, Infrastructure and Transport som har gjennomført typegodkjenningen. Honda FCX har tidligere fått sertifisering av U.S. EPA (Environmental Protection Agency), og den eneste som har fått sertifisering av California’s Air Resources Board.

Typegodkjenning for kommersielt salg er et av de viktigste skrittene for å muliggjøre masseproduksjon av brenselcellekjøretøy. Myndighetene krever imidlertid også at produksjonslinjene til produsentene er godkjent. Det er uklart om, og lite trolig at, Honda har slik godkjenning ennå. Det kan derfor la seg vente med å se serier av Honda FCX.

Norge må også få regelverk for typegodkjenning
Det Japanske Ministry of Land, Infrastructure and Transport ble 31. mars i år det første myndighetsorganet i verden som lovfestet krav til sikkerhets- og miljøbestemmelser for hydrogenkjøretøy med hydrogen under høytrykk. Tidligere har japanske myndigheter godkjent hver enkelt prototypekjøretøy som produsentene har ønsket å teste på offentlige veier. Dette er en kostbart og tungvint prosedyre for produsentene.

Gjennom Bellonas hydrogenbilprosjekt er Nordens første hydrogenkjøretøy godkjent av Norske myndigheter på samme måte som Japanske myndigheter tidligere har gjennomført godkjenning. Med andre ord: Tidkrevende og kostbart. Skal det bli mulig å produsere hydrogenbiler for det norske markedet, være seg biler med brenselcelle eller forbrenningsmotor, er det absolutt nødvendig med en ordning for typegodkjenning.

Norsk bilindustri kan også ha glede av dette. I den siste tiden har vi sett at TH!NK ønsker å produsere hydrogenbiler. Dersom TH!NK skal lykkes i dette prosjektet vil man være prisgitt et godt regelverk. Leveranser av kjøretøy til konkurransedyktig pris er fullstendig avhengig av at man klarer å gjennomføre masseproduksjon.

Bellona anbefaler Norske myndigheter på det sterkeste å få på plass et regelverk for godkjenning av hydrogenkjøretøy i Norge.