Nyheter

Kennedy jr: Grønn politikk = god økonomi

Robert F. Kennedy jr.
(Foto: Daniel Schwen)

Publiseringsdato: 25. mai, 2009

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Robert F. Kennedy jr. kritiserer Bush-tidas uvettige politikk mot både miljøet og økonomien – og håper nå på en grønn verdensøkonomi. Neste uke kommer han til CC9.

Den amerikanske miljøforkjemperen kommer til Norge for å være en av hovedtalerne under Climate Conference 2009 (CC9), som arrangeres av Club de Madrid, Hafslund og Bellona 4. og 5. juni.

Spredning av klimateknologi og finansiering av klimatiltak er temaene som skal drøftes på konferansen CC9, som holdes på Hafslund Hovedgård i Sarpsborg.

Miljø og økonomi

Disse temaene interesserer Robert F. Kennedy jr. I et intervju med TV2 sier han at han ser miljøvennlig politikk og god økonomisk politikk som to sider av samme sak:

– God miljøpolitikk er det samme som god økonomisk politikk, sier Kennedy jr, og fortsetter:

– Vi bør måle økonomien etter hvordan den skaper jobber, verdigheten jobbene skaper over lengre tid, og hvordan verdien på godene i samfunnet bevares.

Kritiserer Bush

Kennedy jr. er nevø av tidligere president John F. Kennedy og sønn av tidligere justisminister Robert F. Kennedy. Han er aktiv i Det demokratiske partiet i USA, og enormt glad for at Barack Obama har tatt over etter George W. Bush:

– Hvis vi vil gjøre det Bush-administrasjonen oppfordret oss til å gjøre i åtte år, som er å behandle planeten som den var et selskap under avvikling – for så å omgjøre naturressursene til penger så fort som mulig og ha noen år med forurensningsbasert velstand – så kan vi få en umiddelbar kontaktstrøm og illusjonen av en blomstrende økonomi. Men barna våre må betale for det.

Grønn helt

Kennedy jr. grunnla, og er nå styreleder i, The Waterkeeper Alliance, som jobber for bedre vannkvalitet i USA og ellers i verden. Hans innsats for Hudson River bidro til at Time Magazine kåret ham til en av verdens ”Heroes for the planet” i 1999.

Som jurist tar Kennedy jr. saker for the Natural Resources Defense Council (NRDC) – en av USAs største miljøorganisasjoner. NRDC er kjent som en løsningsorientert og kompetent aktør.

Himmel og helvete

Kennedy jr. brenner for miljøet, og håper på en framtid med grønn økonomi. Det er det eneste fornuftige, slik han ser det. Dagens situasjon er irrasjonell:

– Nå har vi et marked som er laget for å belønne de skitneste, mest destruktive, giftige og dyreste drivstoffene fra helvete – og ikke de billige, rene, grønne og snille drivstoffene fra himmelen, sier Kennedy.