Nyheter

– Obamas klimatale kan bli historisk

Still from White House broadcast

Publiseringsdato: 26. juni, 2013

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

USAs president Barack Obama talte i natt til folket, industrien, næringslivet og resten av verden om klima og miljø. - Hvis denne klimaplanen følges opp med handling er dette en historisk tale, fastslår Bellona-leder Frederic Hauge.

– Vi har ikke tid til møter med «jorda er flat»-foreningen, sa Obama i sin tale, der han flere ganger presiserte at spørsmål rundt hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte for lengst er besvart. – De som allerede kjenner effekten av klimaendringene har ikke tid til å benekte det, de er opptatte med å håndtere det, fortsatte han og anerkjente dermed at det for store deler av verden allerede er for sent å snu.

Fra fossilt til fornybart

På tross av at Obama ikke nevnte sine tidligere løfter om å kutte subsidier til fossil energiproduksjon i USA, annonserte han innstramminger for kullindustrien og tiltak for utbygging av fornybar energi. Innen 2020 håper Obama at 6 millioner husholdninger i USA forsynes med strøm fra fornybare kilder som sol og vind.

I tillegg annonserte presidenten at han vil gi 8 milliarder dollar i lånegarantier for å stimulere til investering i teknologi som forhindrer karbon fra industri i å nå atmosfæren.

Bellona ser dette som et direkte insentiv for karbonfangst- og lagring. Dette sammen med løfter om å samarbeide med andre store utslippsland som India og Kina om å kutte utslipp av kortlivede klimagasser som metan og sot, er gode nyheter for klimaet.

Keystone XL på vent

Obama sa lite konkret om den kontroversielle Keystone XL-rørledningen, men presiserte at en eventuell bygging av denne kun kan skje dersom det påvises å være til det beste for nasjonen og ikke beviselig øker utslipp av klimagasser.

– Jeg ville ikke veddet penger på at Keystone-prosjektet blir noe av, sier Hauge. – Det er dessuten sannsynlig at dette vil senke Statoils aksjekurser på bakgrunn av deres tjæresandaktiviteter i Canada, konkluderer Bellona-lederen.