Bellona: Regjeringen har skjønt det!

ingressimage_ingressimage_Fredericcrop_sv-1..jpg Credit: Dag Thorenfeldt

Ifølge Aftenposten skal Oljefondet – eller Statens Pensjonsfond – kjøpe miljøaksjer og aksjer i u-land for 20 milliarder, og gjøre flere miljørelaterte endringer i måten fondet drives på.

– Dette er en bra start, og det viser at Regjeringen har skjønt at klimaet påvirker den langsiktige avkastningen i Oljefondet.

Har hørt på Bellona

– Vi setter stor pris på at Regjeringen har hørt på Bellonas råd, og valgt å bruke Oljefondet mer aktivt i klimakampen, sier Hauge.

I høringsuttalelsen om de etiske retningslinjene for Oljefondet som Bellona leverte i september, oppfordret Bellona blant annet Regjeringen til å innføre en ordning med et forventningsdokument, som Regjeringen nå skal innføre.

Bellona rådet Regjeringen til å lage konkrete retningslinjer for den klimainnsatsen Oljefondet forventer av selskapene det er medeier i.

Klimavisjon for Oljefondet

Bellona utfordret også Regjeringen med en klimavisjon for fondet:

Innen 2020 skal Oljefondets klimastrategi ha sørget for at fondet kun er investert i selskaper som vil være konkurransedyktige i et utslippsfritt samfunn.

Kontakt oss

Kl. 12.00 i dag vil Regjeringen ha en pressekonferanse der stortingsmeldingen om Statens Pensjonsfond vil bli offentliggjort.

For kommentarer kan journalister kontakte Bellonas nestleder, Marius Holm, på 957 21 632, evt Bellonas informasjonsansvarlig, Anne Karin Sæther, på 90 20 55 20.