Bellona: Regjeringen har skjønt det!

ingressimage_ingressimage_Fredericcrop_sv-1..jpg Credit: Dag Thorenfeldt

Ifølge Aftenposten skal Oljefondet – eller Statens Pensjonsfond – kjøpe miljøaksjer og aksjer i u-land for 20 milliarder, og gjøre flere miljørelaterte endringer i måten fondet drives på.

– Dette er en bra start, og det viser at Regjeringen har skjønt at klimaet påvirker den langsiktige avkastningen i Oljefondet.

Har hørt på Bellona

– Vi setter stor pris på at Regjeringen har hørt på Bellonas råd, og valgt å bruke Oljefondet mer aktivt i klimakampen, sier Hauge.

I høringsuttalelsen om de etiske retningslinjene for Oljefondet som Bellona leverte i september, oppfordret Bellona blant annet Regjeringen til å innføre en ordning med et forventningsdokument, som Regjeringen nå skal innføre.

Bellona rådet Regjeringen til å lage konkrete retningslinjer for den klimainnsatsen Oljefondet forventer av selskapene det er medeier i.

Klimavisjon for Oljefondet

Bellona utfordret også Regjeringen med en klimavisjon for fondet:

Innen 2020 skal Oljefondets klimastrategi ha sørget for at fondet kun er investert i selskaper som vil være konkurransedyktige i et utslippsfritt samfunn.

Kontakt oss

Kl. 12.00 i dag vil Regjeringen ha en pressekonferanse der stortingsmeldingen om Statens Pensjonsfond vil bli offentliggjort.