Nyheter

– Norges mislykkede klimapolitikk skjules av finanskrisen

Nestleder i Bellona, Marius Holm
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 19. mai, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Norges klimagassutslipp ble redusert i fjor. – Årsakene til nedgangen er nesten utelukkende de dårlige tidene innenfor industri og varetransport, sier Bellona-nestleder Marius Holm.

I dag la Statistisk sentralbyrå fram de foreløpige tallene for de norske klimagassutslippene i 2009. De viser en nedgang på 5,4 prosent fra året før.

Bellona mener utviklingen er en følge av de vanskelige økonomiske tidene, ikke at regjeringen har tatt effektive grep.

– Norges mislykkede klimapolitikk skjules nå av finanskrisen. At utslippene var lavere i fjor, kommer nesten utelukkende som en følge av nedgangstider i industri og varetransport.

Ligger langt bak

– Opposisjonen må være våken, fordi den nye statistikken tilslører at regjeringen ikke er kommet i gang med omleggingen mot lavutslippssamfunnet. Det skjuler at vi ligger dårligere og dårligere an til å nå Stortingets klimaforlik. Når de økonomiske trendene snur, vil også utslippspilene peke oppover, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Statistisk sentralbyrå deler Bellonas oppfatning om årsakene til nedgangen, og skriver at «Mye av nedgangen skyldes etter alt å dømme finanskrisen.»

Utslippene ned i flere sektorer

Den største reduksjonen kom i industrisektoren, der utslippene gikk ned med hele 10,7 prosent. SSB skriver på sine internettsider at «dette må sees i sammenheng med effekter av den internasjonale finanskrisen. Industrien vil over tid kunne hente seg inn etter finanskrisen, og utslippene kan dermed øke igjen som følge av dette.»

I veitrafikksektoren gikk også utslippene ned. Økende biodieselandel i autodiesel bidro til dette.

Bellona-konferanse omlavutslippsamfunnet

På Bellonas årskonferanse 25. mai blir det debatt mellom regjerings- og opposisjonspartier om lavutslippsamfunnet og hvilke virkemidler må velge for å komme dit. De rødgrønne er representert ved SV-nestleder Audun Lysbakken, og han møter leder i Høyre Erna Solberg i panelet.