Nyheter

Strømnettets rolle i klimapolitikken

Publiseringsdato: 26. oktober, 2011

Skrevet av: Marianne Alfsen

Fredag 28. oktober arrangerer Bellona og Energi Norge en konferanse om strømnettets betydning i klimaarbeidet. – Det hjelper ikke å bygge vindmøller om vi ikke klarer å distribuere kraften, sier Janne Stene i Bellona.

– Nettkapasitet er avgjørende for utbygging av og konvertering til ren og fornybar energi i Norge. Forbedring av det nasjonale distribusjonssystemet, strømnettet, ser imidlertid ut til å stå overfor større utfordringer enn vi trodde, sier Janne Stene, som leder Bellonas energiavdeling.

På fredagens konferanse skal en rekke aktører, fra kraftbransjen, organisasjoner, statlige institusjoner og andre interessegrupper, diskutere løsninger og hva som står i veien for dem.

Europas batteri

– Statnett signaliserte for eksempel nylig at det kan bli vanskeligere og ta lengre tid å bygge ut overføringskapasitet til Europa. Vi lurer på hvorfor, forteller Stene.

Mulighet for kraftutveksling er nemlig viktig for begge parter. Norge kan overføre kraft i perioder med overskudd, samt sikre import når vi har behov for det. Norge kan også få en viktig rolle som ”Europas batteri”.

– Problemet med for eksempel sol og vindkraft, er at den er vanskelig å lagre. Strøm produseres kun når det er sol eller vind. Norge kan bidra med vannkraft, som kan lagres og brukes når den trengs, for å sikre jevn og kontinuerlig strømtilførsel fra fornybare kilder. Men for at Norge skal kunne bidra som et “batteri” for Europa, må overføringskapasiteten bygges ut, sier Stene.

Skaper møteplasser

Å samle ulike aktører – som gjerne tilhører motstridende leire – i diskusjonsfora, er en viktig del av Bellonas arbeidsmetode.

– Det er ved å komme sammen og diskutere i plenum at vi kan finne løsninger, mener Stene.

Målet med denne konferansen er å få nettproblematikken høyere på dagsordenen. Bellona ønsker å skape større forståelse for behovet for et forbedret nett, samt rette fokus mot hindringene som ligger i veien.

– I tillegg vil vi ta for oss det faktum, at det å søke nettkonsesjon er en altfor langdryg prosess, noe som også er til hinder for styrking av den innenlandske nettkapasiteten, sier Stene.

 

Konferanseprogrammet:

 

  • Behov for en helhetlig plan – NUP og mellomlandsforbindelser. Erik Skjelbred, Statnett
  • Nett – et sikkert og robust klimatiltak! Oluf Ulseth, Energi Norge
  • Klima vs miljøvern – en motsetning i nettutbyggingen? Håvard Lundberg, Bellona
  • Konsesjonsbehandling – hvorfor tar det så lang tid? Siv Sannem Inderberg, NVE
  • Nett og vind – muligheter og begrensninger. Andreas T. Aasheim, Norwea.
  • Mellomlandsforbindelser og nettforsterkninger – behov og løsninger. Håkon Egeland, Statkraft.
  • BKK – hvorfor lønner det seg å sitte stille? Hva skal til for at det lønner seg å gå i front? Thor André Berg, BKK Nett.
  • Debatt – mellomlandsforbindelser og nettkapasitet.

Konferansedetaljer:

Tid: Fredag 28. oktober, kl 0900 til 1300.
Sted:
Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, Oslo.

Arrangementet er gratis. Klikk her for påmelding

Kontaktperson: Janne Stene, tlf. 95 47 51 22 eller janne@bellona.no