Nyheter

Oppdatert veikart mot 1,5 grader

IEA-sjefen Dr. Fatih Birol da han besøkte Bellona-paviliongen på COP27 i Sharm el Sheik.
IEA-sjefen Dr. Fatih Birol da han besøkte Bellona-paviliongen på COP27 i Sharm el Sheik.
Foto: Bellona

Publiseringsdato: 26. september, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

Det er fortsatt mulig å begrense global oppvarming til 1,5 grader, men nåløyet har blitt trangere. Det mener det internasjonale energibyrået IEA i sin oppdaterte versjon av veikart til nullutslipp.

«Det er for tidlig å gi opp målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader i 2030. Veien til 1,5 grader har blitt innsnevret de siste to årene, men teknologier innen ren energi holder den åpen», skriver  IEA-sjef Dr. Fatih Birol i innledningen til rapporten.

I mai 2021 ga IEA ut sin første, fullstendige rapport om hvordan vi skal nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader i 2030. Rapporten  konkluderte blant annet med at det ikke er rom for nye olje- og gassfelt hvis verden skal nå 1,5-gradersmålet.

Dette betyr ingen ny letevirksomhet eller investering i olje, gass eller kull utover det som allerede er utviklet. Dette ble sett på som en helomvending fra IEA, der deres tidligere rapporter har gitt olje- og gasselskaper og deres investorer god dekning for å rettferdiggjøre utvikling av nye oljefelt.

I det oppdaterte veikartet åpner IEA for at det fortsatt vil måtte investeres en del i olje og gass.

Eivind Berstad, seniorrådgiver og teamleder CCS i Bellona.

– IEA  fastholder at det ikke er behov for ny olje og gass. De har aldri sagt at det ikke er rom for nye investeringer i olje og gass som sådan. Det kan vi stille oss bak, og det bør derfor ikke lyses ut nye olje- og gasslisenser i Norge, sier seniorrådgiver og teamleder i Bellona, Eivind Berstad.

Han mener at det ikke er noe i det IEA sier i dag som gir grønt lys for 26. konsesjonsrunde.

– IEA peker på behov for investering i infrastruktur, og det bør Norge følge opp med infrastruktur for karbonfangst- og lagring for å redusere utslipp fra olje- og gassnæringen. Det er ingen tvil om at dette blir avgjørende for å unngå katastrofal global oppvarming, sier Berstad.