Nyheter

– Fryktelig svakt på klima

, Sissel Forsberg

Publiseringsdato: 10. oktober, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

– Norge når ikke 2030-målet med dette statsbudsjettet heller. Totalbildet er at statsbudsjettet er fryktelig svakt på klima, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona.

I sitt forslag til statsbudsjett, som ble lagt fram 6.oktober, foreslår regjeringen blant annet å øke oljepengebruken til 409,8 milliarder, noe som tilsvarer 2,7 prosent av oljefondet.  I budsjettforslaget er det lagt opp til at olje- og gassinntektene vil gi Norge inntekter på 832 milliarder kroner i 2024, noe om er en nedgang fra årets anslag på 903 milliarder.

For å nå Norges klimamål under Parisavtalen om 55 prosent utslippskutt innen 2030, må de ikke-kvotepliktige utslippene reduseres med 50 prosent.

I følge regjeringen vil de nye klimakuttene komme som følge av:

  • Grunnlagsutvidelser i CO2-avgiften (nye 1,4 mill. tonn)
  • Økt bruk av biodrivstoff (nye 2,7 mill. tonn)
  • Målrettede satsinger innen veitransport, industri, skipsfart og bygge- og anleggsplasser (nye 0,5 mill. tonn)
  • Utslippsreduksjoner i jordbruket (1,8 mill. tonn)

Regjeringen foreslår å øke avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp med 19 prosent. Det største nye enkelttiltaket regjeringen legger fram, er økt bruk av biodrivstoff på norske veier. Biodrivstoff er dyrket biomasse, ofte laget av matrester og slakteavfall.

Grønnmaler

– Regjeringen grønnmaler budsjettet med biodrivstoff – halvparten av de nye kuttene skal komme fra biodrivstoff, noe som har svært omdiskutert klimaeffekt. Norsk biodrivstoff baserer seg i stor grad på andres land ressurser. Dette viser hvor dårlig det står til med norsk klimapolitikk. Biodrivstoff gir ingen reell omstilling, men koster penger som kunne vært brukt på reelle tiltak og tar verdifulle bio-ressurser fra andre land. I 2030 vil dette bare se dumt ut, sier Eriksen.

Regjeringen foreslår også å kutte i elbilfordelene og å skattlegge vindkraft.

– I tillegg unnlater regjeringen å følge opp Hurdal-lovnaden om støtte til CO2-fangst på norske avfallsforbrenningsanlegg. Totalbildet for dette statsbudsjettet på klima ser fryktelig svakt ut, sier Eriksen.

Regjeringen vil bruke 15 millioner kroner til naturrestaurering, noe som er helt latterlig dårlig, mener Bellona.

– Men vi er positive til en styrket satsing på utslippskutt i jordbruket. Klima- og miljøminister Espen Bart Eide vil kutte mer enn middelscenarioet i Landbrukets klimaplan, noe som vil kreve kraftig innsats fra både regjeringen og landbruket selv. Bellona venter en betydelig satsing på samfunnsoppdraget for fôr, sier Eriksen.