Nyheter

En knallhard dom

inhabitat.com

Publiseringsdato: 3. november, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

–Dette er en knallhard dom over en feilet norsk klimapolitikk. Det er seks år til 2030, og Norge burde være i stand til å levere utslippskutt på opp mot ti prosent årlig. I stedet er fasiten under én prosent. Ikke rart Støre ikke får taletid i FN, med disse resultatene på klima, sier fagsjef i Bellona, Christian Eriksen.

Tall som Statistisk Setralbyrå (SSB) la fram i dag viser at utslippene av klimagasser i Norge var 0,8 prosent lavere i 2022 enn i 2021. De oppdaterte tallene viser at det ble sluppet ut 48,9 millioner tonn CO2 i 2022. Dette er en svak nedgang sammenliknet med året før. Siden 1990 har utslippene gått ned med skarve 4,6 prosent.

På stedet hvil

– Omstillingen i Norge burde skyte fart utover 2020-tallet. I stedet står den på stedet hvil. Utslippene fra olje og gass står stille, utslippene fra industri står stille, utslippene fra veitrafikk står stille. Da har verken sittende eller tidligere regjeringer gjort jobben på klima. Statsminister Støre og klimaminister Bjelland Eriksen må på banen med nye og kraftigere grep hvis de ikke skal tape klimamålene av syne, sier Eriksen.

Han mener at det mer er enn noen gang kreves politisk handlekraft og en satsing på omstilling.

– Mens både Norden og Europa investerer hundrevis av milliarder i omstilling av egen industri, er det fortsatt markedet som skal drive en rask, kostbar og risikofylt omstilling i Norge. Grønt industriløft må utvides med betydelig mer midler til investeringer, midler må på plass for rask utredning av CCS-prosjekter, og det må et skikkelig krafttak til i tungtransporten. I Norge er det fortsatt stor vekt på mellomløsninger som biodrivstoff, som hverken gir et teknologiskift eller skaper nye verdier, sier Eriksen.