Nyheter

– Svært alvorlig kritikk

Christian Eriksen, fagsjef i Bellona
Christian Eriksen, fagsjef i Bellona
Foto: Bellona

Publiseringsdato: 11. juni, 2024

Skrevet av: Sunniva Furset

– Riksrevisjonen leverer sylskarp kritikk av regjeringens arbeid med klima. Budskapet vi sitter igjen med er at regjeringen ikke gjør jobben de er satt til, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona.

I dag la Riksrevisjonen fram sin rapport. Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen rettet i sin gjennomgang kritikk mot myndighetenes manglende oppfølging av klimaplaner.

– Styringen er for svak, koordineringen for dårlig, og ansvarliggjøring ut i departementer og etater mangler. Riksrevisoren vil ikke direkte si at Regjeringen ikke har gjort jobben sin, men det er det underliggende budskapet. Dette krever grep fra Støre, sier Eriksen.

Manglende eierskap og koordinering

Bellona merker seg særlig to viktige kommentarer fra Riksrevisorens presentasjon.

– Departementene har for lite eierskap til omstillingen, og gruppen som skal samordne klimaarbeidet har brukt flere år bare på å finne ut hvordan de skal jobbe sammen. For Bellona er det rimelig å konkludere at dette handler om vilje, og at tunge departementer i regjeringen enten ikke bidrar eller aktivt motarbeider internt, sier Eriksen.

Det er potensielt svært alvorlig, mener Eriksen, og påpeker behovet for en sterkere klimaenhet innad i regjeringen.

– Løsningen for Støre kan være å opprette et eget organ under Statsministerens kontor med både mandat og myndighet på klima overfor departementene. Slik kan Støre klare å holde både finans-, energi- og andre departementer i tøylene, sier Eriksen.

Ingen overordnet plan for utslippskutt

Regjeringens «grønne bok» får også tydelig kritikk av Riksrevisjonen. Prestisjeprosjektet skulle sørge for at regjeringen teller utslipp som de teller penger.

– Det har de ikke lyktes med. Grønn bok er mislykket som styringsdokument, og det mener vi i Bellona at Riksrevisjonen langt på vei bekrefter i sin kritikk, sier Eriksen.