Nyheter

Tysklands energipolitikk

Foto: J. Patrick Fischer

Publiseringsdato: 9. desember, 2011

Skrevet av: Bellona

Halvveis ut i andre uke av de pågående klimaforhandlingene i Durban, ga Tysklands miljøvernminister Norbert Röttgen, et innblikk i landets framtidige energipolitikk.

Röttgen la fram de store vyene i ‘Energiewende’, altså ‘energivending’ eller ‘energiendring’.

Nei til atomkraft

Tysklands ambisiøse mål er: blant annet

– Trettifem prosent fornybar elektrisitetsproduksjon i 2020, med en økning til 80 prosent innen 2050, sa Röttgen.

– Fukushima katastrofens etterspill har gitt oss muligheten til å revurdere vårt energisystem og vi har tatt beslutningen om å vende atomkraft ryggen i løpet av de neste ti år.

– Vi vil frakoble økonomisk vekst fra CO2 utslipp gjennom effektiv ressursbruk, for å vise verden at det er mulig. Vi vil stille fem milliarder euro i kreditt til framtidige vindparker, og vi vil sikre forbedring av strømnettet gjennom øknonomiske incentiver, lovverk og investering i forskning.

Men fortsatt fossil kraft

Men, og det er et stort men: Planene vil innebøre fortsatt bruk at fossil kraft i noen grad, og Tyskland er fortsatt skeptisk til implementering av CCS (karbonfangst og lagring)

Bellona Europas Jonas Helseth stilte ministeren en rekke kritiske spørsmål rundt dette. Les mer på Bellonas engelske nettside: Germany preaching globally but not acting locally.