Nyheter

Pressemelding: Ny norsk storsatsing på FNs klimatoppmøte

Trude Sundset, Aker Horizons, Kjetil Stake, Sahara Forest Project, statssekretær Jens Frölich Holte, UD, Frederic Hauge, Bellona, britisk ambassadør, Richard Wood
Trude Sundset, Aker Horizons, Kjetil Stake, Sahara Forest Project, statssekretær Jens Frölich Holte, UD, Frederic Hauge, Bellona, britisk ambassadør, Richard Wood
Bellona

Publiseringsdato: 18. august, 2021

Miljøstiftelsen Bellona og Sahara Forest Project går sammen med Aker Horizons og Utenriksdepartementet for å etablere en egen arena på FNs klimatoppmøte i Glasgow i november.

Onsdag lanserte Bellona, Sahara Forest Project, Aker Horizons og Utenriksdepartementet satsingen for norsk presse om bord på Bellona-båten Kallinika sammen med Storbritannias ambassadør i Norge, Richard Wood.

– Jeg anser dette som det viktigste klimatoppmøtet i vår tid. Skal vi løse klimaproblemene må sivilsamfunn, myndigheter og næringsliv gå sammen slik vi skal gjøre i Glasgow. Vi skal blant annet snakke om fornybare og karbonnegative løsninger. Vi vet hvilke teknologier som mangler kapasitet i verden, som karbonfangst og -lagring (CCS) og nye former for biomasse. Bellona har lang og allsidig kompetanse på disse problemstillingene og har vært en pioner på å tenke karbonnegativt siden 2008, sier Bellona-stifter Frederic Hauge.

Storbritannia har presidentskapet for årets klimatoppmøte, og britenes ambassadør i Norge, Richard Wood, var til stede på lanseringen.

– Storbritannia ønsker å bygge allianser mellom stater, sivilsamfunn og næringsliv om konkrete tiltak for å håndtere klimaendringer. Meningsfull endring krever tett samarbeid mellom alle sektorer. Vi trenger offentlige rammer, sivilsamfunnets engasjement og et aktivt næringsliv som tar i bruk ny praksis som reduserer utslipp og inkluderer klimarisiko, sier ambassadør Wood.

Aker Horizons skal bidra med konkrete løsninger på klimatoppmøtet. De har etablert selskaper som utvikler løsninger og realiserer store prosjekter innen for eksempel havvind, sol, karbonfangst og rent hydrogen.

– Internasjonale rammevilkår er viktige premissgivere for fremtidig suksess. Klimatoppmøtet i Glasgow er den fremste internasjonale møteplassen for beslutningstakerne som setter agendaen og som sammen med industrien og finansmarkedene vil drive frem løsningene som tar oss mot ‘net zero’. Vi ser frem til et godt samarbeid med Bellona og de andre aktørene før, under og etter klimatoppmøtet, sier Trude Sundset, strategisk rådgiver innen forretningsutvikling i Aker Horizons.

Sahara Forest Project ble lansert på klimatoppmøtet i København i 2009 og har vært på de fleste klimatoppmøter siden.

– Sahara Forest Project ser på COP26 i Glasgow som startskuddet for hvordan verden skal nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Vi reiser for å vise beslutningstakere globale, klimasmarte løsninger for hvordan verden skal produsere mat i tørre områder og gjøre ørkenområder grønnere, sier daglig leder Kjetil Stake.

For Bellona startet tilstedeværelsen på FNs aller første klimatoppmøter i Rio de Janeiro i 1992. Gjennom mange års deltakelse har organisasjonen opparbeidet seg lang erfaring med hvordan man sikrer gjennomslag for sine saker.

– Mange i miljøbevegelsen bruker tiden sin på å snakke ned FNs klimatoppmøter som arena. Jeg deltok i Rio de Janeiro i 1992, og vi vil prioritere klimatoppmøtene også fremover. Alternativet er at vi ikke snakker sammen, og da løses ingenting, avslutter Bellona-stifter Frederic Hauge.