Nyheter

To hektiske uker på Bellona-paviljong

Frederic Hauge, Kjetil Stake, Magnus Borgen, Benjamin Strandquist, Signy Fardal og Lina Strandvåg Nagel på Bellonas pavliong på COP26.
Frederic Hauge, Kjetil Stake, Magnus Borgen, Benjamin Strandquist, Signy Fardal og Lina Strandvåg Nagel på Bellonas pavliong på COP26.

Publiseringsdato: 16. november, 2021

Skrevet av: Signy Fardal, Sunniva Furset

To intense uker på COP26 i Glasgow er over. På Bellonas paviljong hadde vi 27 arrangementer, og blant dem som deltok i debattene og besøkte oss var IEA-sjefen Dr Fatih Birol, den anerkjente klimaforskeren Johan Rockstrøm, statsminister Jonas Gahr Støre, miljø -og klimaminister Espen Barth Eide, Oslos ordfører Raymond Johansen, ordføreren i Bogota Claudia López, Israels energiminister K.E. Karine Elharrar … for å nevne noen.

IMG_0283 Statsminister Jonas Gahr Støre hilser på CEO i Aker Horizons, Kristian Røkke. Aker Horizons var samarbeidspartner med Bellona på pavliongen.

Mandag 1. november åpnet statsminister Jonas Gahr Støre Bellonas paviljong på FNs klimatoppmøte. Sammen med Sahara Forest Project var Bellona vertskap for den eneste norske paviljongen inne på den såkalte «Blue Zone». Samarbeidspartnerne var Aker Horizons og Utenriksdepartementet.

I løpet av de 14 dagene klimatoppmøtet varte ble det arrangert 27 møter og seminarer på paviljongen, og temaene var klimafinansiering, karbonfangst -og lagring, karbonnegativ batteriproduksjon, klimautfordringer og helse, utslippsfrie byggeplasser, fornybar energi, grønnvasking og … fotball. Alle eventene ble streamet og ligger på Bellonas youtube-kanal.

Bellona dro til Glasgow med 121 løsninger i kofferten.

–Det vi gjorde i Glasgow var å skape en arena hvor vi fokuserte på løsninger. Det er viktig å vise at det er mulig å løse klimaproblemene. ved å kun fokusere på problemene skaper vi bare apati, og det kommer det ikke noe godt ut av, sier Frederic Hauge, som alt i alt er fornøyd med utfallet av Glasgow-avtalen, som ble undertegnet sist lørdag. Se egen sak her.

En av løsningene står vår samarbeidsparter Sahara Forest Project for. Sahara Forest Project (SFP) ble i sin tid ble etablert etter et initiativ fra Frederic Hauge, og dyrker grønnsaker i drivhusanlegg drevet av solenergi og renset saltvann i ørkenen i Jordan. Jordans miljøminister Muawieh Radaideh deltok på et møte med SFP på Bellona-pavliongen.I møtet understreket Radaideh viktigheten av dette prosjektet, som gir Jordan en mulighet til å bli ledende innen den grønne energisektoren gjennom etablering og eksport av grønt hydrogen, gitt det store potensialet som er tilgjengelig når det gjelder sol- og vindenergi, som prosjektet krever.

Kjetil Stake i SFP i møte med Jordans miljøminister Daglig leder i Sahara Forest Project Kjetil Stake i samtale med Jordans miljøminister Muawieh Radaideh.

IMG_1243 Frederic Hauge med Johan Rockström.

I tillegg til å arrangere en rekke eventer i seminar-rommet på paviljongen lånte vi ut møterommet til blant andre statsminister Jonas Gahr Støre, ordfører Raymond Johansen, Londons ordfører Sadiq Kahn og flere journalister fra inn og utland.

IMG_0536 Ordførere fra Bogota, London og Oslo med Frederic Hauge.

Blant annet brukte Spotify møterommet vårt som podkast-studio. Og det var i den forbindelse at klimaforsker Johan Rockstrøm, mannen bak blant annet Netflix-serien Breaking Boundaries: The science of our Planet, besøkte paviljongen.

I et møte om fotball og klimaendringer deltok Morten Thorsby, Norges mest klima -og miljøbevisste fotballspiller, på zoom fra Italia. Temaet for møtet var blant annet hvordan fotball kan bli brukt som et verktøy for å engasjere millioner av mennesker på nye måter.

Sjefen for det internasjonale enegibyrået (IEA), Dr. Fatih Birol, deltok på to av arrangementene på Bellona-pavliongen.  Han snakket om hvordan land, selskaper og organiasjoner kan samarbeide for å aksellerere utviklingen av rein teknologi, og var til stede da SINTEF lanserte sitt globale klimafond, som skal investere i  klimapositive forsknings- og innovasjonsprosjekter.

IMG_0740 Dr. Fatih Birol, sjefen for det internasjonale energibyåret IEA på Bellona-paviliongen under COP26.

Vi fikk også besøk av Miljøagentene, som er Barnas Miljøvernorganisasjon. De overrakte en rapport om klimaendringer til klima- og miljøminister Espen Barth Eide, og fikk diskutert klimautfordringene som verden står overfor med Bellona-stifter Frederic Hauge.

IMG_1531 Representanter fra Miljøagentene, Barnas Miljøorganisasjon,møtte klima-og miljøministeren.

Samantha Power, som nå er leder i den amerikanske bistandsorganisasjonen USAID, og som tidligere var FN-ambassadør for USA og ikke minst utenrikspolitisk rådgiver for daværende president Barak Obama, var på paviljongen vår for å signere en stor bilateral avtale om støtte til fornybare energi-prosjekter i Afrika sammen vår egen utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim. Tvinnereim signerte også en avtale til en verdi av 500 millioner kroner med sjefen i MIGA (Verdensbankens garantibyrå), Ethiopis Tarafa.

Norad-sjefen Bård Vegard Solhjell var også en fast gjenganger på Bellona-paviljongen.

 

Alle våre eventer ble streamet, og ligger her på Bellonas youtube-kanal.

Her kan du se møtet vi arrangerte om fotball og klima med fotballspilleren Morten Thorsby.