Nyheter

Utvidede kostholdsråd i norske fjorder

Publiseringsdato: 1. oktober, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

Med bakgrunn i nye miljøgiftundersøkelser har Statens næringsmiddeltilsyn nå endret og utvidet flere kostholdsråd i norske fjordområder.

 

 

 

 

Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) har siden begynnelsen på 90-tallet innført kostholdsråd for å fraråde konsum av fisk og skalldyr de mest forurensede fjordområdene i Norge. De siste årene har det vist seg at noen av miljøgiftene er mer helsefarlig enn tidligere antatt. Dette medfører at avgrensningen for kostholdsråd er blitt utvidet i utstrekning eller at flere arter er tilført listen over matvarer SNT fraråder folk å spise.

De nye endringene er:

  • Oslofjorden: Nye vurderinger viser at ål fanget innenfor Drøbak er forurenset med PCB. SNT fraråder konsum.
  • Grenlandsfjordene: Makrell, sild og ål fanget mellom Breviksbrua og Såstein er forurenset og overskrider Eus grenseverdier for dioksin i fisk. SNT fraråder konsum.
  • Sørfjorden: Nye analyser av dypvannsfisk, slik som brosme og lange fanget i Sørfjorden overskrider gjeldende grenseverdi for kvikksølv i slik fisk. SNT fraråder konsum.
  • Årdalsfjorden: Nye analysedata viser at alle prøvene som er tatt av skjell inneholder mer PAH (polyaromatiske hydrokarboner) enn det som er helsemessig trygt. Noen av prøvene overskrider Eus grenseverdier for bly og kadmium i skjell. SNT har flyttet grensen lenger ut i fjorden.
  • Sunndalsfjorden: Nye analysedata viser at prøver av utsatte skjell inne i fjorden ikke inneholder like mye PAH som tidligere, men at skjell lenger ute i fjorden er forurenset med PAH. SNT har flyttet kostholdsrådgrensen lenger ut i fjorden. SNT vil vurdere situasjonen på nytt når overvåkningsdata for neste år foreligger.
  • Trondheimsfjorden: Nye analysedata viser at blåskjell i Fagervika er forurenset med PAH og at lever fra fisk i Korsvika er forurenset med PCB. SNT fraråder konsum.
  • Vefsnfjorden: Nye analysedata viser at alle prøvene som er tatt av skjell inneholder mer PAH enn det som er helsemessig trygt. SNT har flyttet grensen litt lenger ut i fjorden.

En fullstendig oversikt over kostholdsråd og omstningsforbud på fisk og skalldyr langs norskekysten finnes på hjemmesidene til Statens næringsmiddeltilsyn (www.mattilsynet.no).