Nyheter

Oppryddingsprosjekt til Riksrevisjonen

"Ikke fei dritten under teppet!". Aksjonister fra Bellonas miljøpatrulje blokkerer mudringsarbeidet i Kilenbukta i Sandefjord.
Filip Lund/Bellona

Publiseringsdato: 19. desember, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

Miljøstiftelsen Bellona har tatt opp Sandefjord kommunes oppryddingsprosjekt i Kamfjordkilen med Riksrevisjonen.

Miljøstiftelsen Bellona har tatt opp Sandefjord kommunes oppryddingsprosjekt i Kamfjordkilen med Riksrevisjonen. Bellona har engasjert seg kraftig imot både løsningen som er valgt og Statens forurensningstilsyn (SFT) sin finansiering av prosjektet i Kamfjordkilen i Sandefjord. Sandefjord kommune har valgt et både miljømessig og økonomisk uforsvarlig «oppryddingsprosjekt». Det som gjør saken ekstra graverende er at myndighetene gjennom SFT har gått inn med betydelig økonomisk støtte til prosjektet. Dette er midler som i utgangspunktet skal sikre fremdrift og økt kunnskap om arbeid med forurensede sedimenter. Prosjektet i Kamfjordkilen representerer desverre ingen vinning av ny erfaring eller økt kunnskap knyttet til opprydding av miljøgifter i norske fjorder.

Statens forurensningstilsyn har gitt betydelig støtte til oppryddingen i forurensede sedimenter i Kamfjordkilen. Støtten til Sandefjord kommune har gått på bekostning av finansiering av pilotprosjekter og er med på å bremse den nasjonale innsatsen for opprydding i forurensede havner og fjordområder. Støtten på 18 millioner er direkte med på å sponse Kilen Brygge AS sine utbyggingsplaner i Kamfjordkilen. Dette representerer en hårreisende bruk av statlige midler og kan ikke godtas.

En klar forutsetning for støtten til tiltakene i Kamfjordkilen, var at de skulle bidra med erfaringer som ville være nyttige i det videre arbeidet med opprydding i forurensede sedimenter. Bellona mener dette kravet ikke er oppfylt.