Bellona anmelder forurensning av Mjøsa

På bakgrunn av opplysningene som har kommet fram mener Bellona at det er grunn til å mistenke en eller flere bedrifter for straffbar forurensning, og at Statens forurensningstilsyn også kan ha brutt forurensingsloven ved utslippstillatelser for det aktuelle området.