Nyheter

Bellona anmelder forurensning av Mjøsa

Publiseringsdato: 9. mars, 2004

På bakgrunn av opplysningene som har kommet fram mener Bellona at det er grunn til å mistenke en eller flere bedrifter for straffbar forurensning, og at Statens forurensningstilsyn også kan ha brutt forurensingsloven ved utslippstillatelser for det aktuelle området.