Nyheter

Bellona anmelder forurensning av Mjøsa

Publiseringsdato: 9. mars, 2004

På bakgrunn av NIVAs rapport om forurensningssituasjonen i Mjøsa, presentert 4. mars 2004, og opplysninger fremkommet i media, bl.a. i NRKs Brennpunkt 9. mars 2004, har Bellona i kveld oversendt en anmeldelse til statsadvokatene i Hedmark og Oppland.

På bakgrunn av opplysningene som har kommet fram mener Bellona at det er grunn til å mistenke en eller flere bedrifter for straffbar forurensning, og at Statens forurensningstilsyn også kan ha brutt forurensingsloven ved utslippstillatelser for det aktuelle området.