Nyheter

– Må lete etter miljøgifter i flere vrak

Marius Dalen, fagansvarlig for miljøgifter i Bellona.
(foto: Bellona)

Publiseringsdato: 14. august, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Bellona mener regjeringen må undersøke vrak langs kysten for flere miljøgifter i tillegg til olje. Neste oppdrag bør være ubåtvraket utenfor Fedje som inneholder 65 tonn kvikksølv.

Muligens inneholder de mange skipsvrakene langs norskekysten mange miljøgifter i tillegg til olje. Dette krever Bellona at Kystverket skaffer seg en oversikt over.

– Kystverket må nå rette oppmerksomheten sin mot at skipsvrak kan inneholde flere miljøgifter i tillegg til olje. Disse kan være vel så skadelig som oljesøl på lang sikt, sier Marius Dalen, fagrådgiver i Bellona.

Murmansk er blant 30 vrak av 2100 som Kystverket har gitt ekstra oppmerksomhet. Dette skyldes fare for akutt oljesøl. Men med Murmansk har oppmerksomheten blitt rettet mot miljøgifter i tillegg til olje.

Hever Murmansk

Fiskeriminister Helga Pedersen besluttet onsdag å heve Murmansk. Det er påvist miljøgifter som PCB, asbest og brommerte flammehemmere i den russiske krysseren.

Bellona hilser avgjørelsen om å heve Murmansk svært velkommen.

– Må prioritere kvikksølv-ubåt

Utenfor Fedje, nordvest for Bergen, ligger vraket av en tysk ubåt fra andre verdenskrig. Dette må bli det neste som prioriteres fra myndighetenes side, krever Bellona.

– Det må settes av midler i 2009 for å gjennomføre tiltak på ubåt U864, utenfor Fedje, sier Marius Dalen.

65 tonn kvikksølv

Det er påvist 65 tonn kvikksølv i ubåten, og det har tidvis blitt målt alarmerende nivåer kvikksølv ved ubåten utenfor Fedje.

– Det er svært viktig at disse 65 tonnene kvikksølv håndteres forsvarlig, og ikke lekker ut i naturen, sier Dalen.

Det største tidligere punktutslippet av kvikksølv i Norge var 100 kilo fra smelteverket Fundia i Mo i Rana. Her er det nylig installert renseanlegg for å redusere utslippene.

Avklaring i september

19. september er det ventet en anbefaling om hva som bør gjøres med kvikksølvubåten. Pedersen lover til VG å ta en stilling til saken da.