Nyheter

– Glad for fengselsstraff for miljøkriminalitet

(Foto: Norsk Luftambulanse)

Publiseringsdato: 26. mars, 2010

Skrevet av: Annicken Vargel

- Altfor ofte fører miljøkriminalitet bare til bøter som er mindre enn profitten på kriminaliteten, sier Marius Holm, nestleder i Bellona, om dommen i Vest Tank-saken.

Den 24. mai 2007 eksploderte to store tanker med olje og saltsyre hos Vest Tank på Sløvåg, og store mengder illeluktende avfall ble spredd utover hele bygda.

Dømt til fengsel

Straffesaken mot tidligere eier, tidligere daglig leder og en konsulent for selskapet gikk for Nordhordland tingrett i vinter, og dommen falt fredag ettermiddag. To av de tiltalte ble dømt til ett år og seks måneder i fengsel, og dommen er vesentlig lavere enn aktors påstand, som var på fire års fengsel for de to hovedtiltalte.

– Vi hadde håpet på en enda strengere dom, men vi er glade for at grov miljøkriminalitet straffes med fengsel, sier nestleder i Bellona, Marius Holm.

– Det bør være slutt på den tiden da grov vinningskriminalitet som setter miljø og helse i fare straffes med foretaksbøter tilsvarende noen ukers inntjening, sier Holm.

Spekulerte i risiko

– Vest Tank har spekulert i uforsvarlig avfallshåndtering for å tjene penger. Det er sjofelt, det er bøllete og det er kriminelt.

Dette er dommen: Tidligere styreformann Trond Emblem er dømt til ett år og seks måneders fengsel og fradømmes retten i fem år til å drive virksomhet, være daglig leder av, eller å sitte i styret i selskap som krever tillatelse fra Klif eller DSB. Han er dømt for brudd på straffeloven, forurensingsloven, arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven.

Tidligere daglig leder Jostein Berland er dømt til ett år og seks måneders fengsel og fradømmes retten i fem år til å drive virksomhet, være daglig leder av, eller å sitte i styret i selskap som krever tillatelse fra Klif eller DSB. Han er dømt for brudd på straffeloven, forurensingsloven, arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven.

Rådgiver for selskapet, Karl-Jan Erstad er dømt til 45 dagers betinget fengsel med prøvetid på to år. Han er dømt for overtredelse av forurensingsloven.