Nyheter

Ukas tips: Giftfri skolestart

Illustrasjon: skolestart
Illustrasjon: skolestart
thinkstockphotos

Publiseringsdato: 15. august, 2014

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

August betyr skole- og studiestart. Mange kjøper for anledningen ryggsekk, skrivesaker, pennal, papir og kanskje en laptop, i tillegg til matbokser og drikkeflasker. - Noen av disse produktene kan inneholde helseskadelige komponenter, særlig for små kropper som er langt mer sårbare enn oss voksne, sier Bellonas miljøgiftekspert Karl Kristensen.

– Vi vet at skolesekker og pennaler kan være laget av materialer som er impregnert eller overflatebehandlet med helseskadelige stoffer, som er ment å beskytte dem mot slitasje eller å gjøre plasten mykere, forteller Karl Kristensen. Eksempler på slike giftige stoffer er perfluorerte stoffer, klorparafiner, ftalater, bly og krom.

Enkelte skrivesaker som kulepenner og blyanter kan inneholde arsen, bly eller krom. Matbokser og drikkeflasker i plast kan inneholde bisfenol A og perfluorerte stoffer. I verste fall kan de også inneholde tungmetaller og ftalater.

Elektroniske produkter som laptoper, nettbrett og mobiltelefoner kan også inneholde en rekke helseskadelige stoffer.

– Ikke alle vet at den helsemessige risikoen for eksponering øker når produktene er varme eller benyttes i lukkede rom med dårlig ventilasjon, sier Kristensen. Eksempler på giftstoffer som elektroniske produkter kan inneholde er arsen, bisfenol A, bromerte flammehemmere, ftalater, klorparafiner og kvikksølv.

– Faktum er at det ikke finnes noen offisielle krav til å merke skolemateriell med hva det inneholder, derfor er det viktig at foreldre er oppmerksomme og aktivt spør i butikken, oppfordrer han.

Her er Bellonas tips til årets skolestart:

1)      Gjenbruk: Gifteksponeringen fra et produkt er normalt størst rett etter at det er nytt. Ved å la skoleutstyr gå i arv begrenser du helserisiko for dem som benytter det.

2)      Spør om giftfritt: Det finnes svanemerkede laptoper. For de fleste øvrige produkter som er aktuelle ved skolestart finnes det dessverre foreløpig svært få svanemerkede alternativer. Det er derfor nødvendig å etterspørre giftfrie produktalternativer hos forhandleren.

3)      Ikke tegn på deg selv: Husk selv og forklar skolelevene at de ikke bør tegne eller fargelegge huden med kulepenner eller tusjpenner, da dette øker risiko for gifteksponering.

4)      Lufting: Pass på at skolearbeid som skjer med bruk av løsemiddelholdige produkter eller elektriske produkter skjer arbeidsrom med nødvendig ventilasjon.

5)      Vær varsom med plastemballasje: Ikke pakk mat og drikke i emballasje eller plastprodukter som ikke er beregnet for dette. Vask alle nye emballasjeprodukter med svanemerket såpe og vann før bruk. Sjekk gjerne emballasjemerkingen. Ved å unngå plastprodukter i hard, klar plast merket med piler med tallet 7 og bokstavene PC inni reduserer du risiko for bisfenol A-eksponering. Tallene 2, 4, 5 og 6 regnes som helsemessig trygge.

På erdetfarlig.no finner du mer om giftfri skolestart.

Prosjekt giftfritt

Bellona jobber i år spesielt med å fase ut miljøgifter i alle produkter vi bruker og omgir oss med, gjennom å legge press på myndighetene til å få på plass merkeordninger og andre nødvendige tiltak. Skriv under på vår kampanje, så er du med oss i kampen for et giftfritt samfunn! Det koster ingenting, vi står bare sterkere.

Les mer om Bellonas arbeid med miljøgifter her.