Nyheter

Dekk og støy. Forslag om avgift

Publiseringsdato: 25. april, 2000

Skrevet av: Sondre Grinna

For å nå målet om 25 prosent støyreduksjon innen 2010 vurderer staten avgift på støyende bildekk. Bellona støtter tiltak som reduserer støy fra bildekk, men ser ikke at en avgift er det mest effektive virkemiddelet.

En helt realistisk mulighet.
Det er beregnet at 300.000 mennesker i Norge er sterkt plaget av støy fra veitrafikk. Dette gjør veitrafikk til den pr i dag overlegent største kilden til støy, og med andre ord den viktigste kilden for reduksjoner.

Ved landeveiskjøring med personbil står rullestøyen fra hjulene for 90% av støyen. I bykjøring er det omtrent 50%. Lyd fra luftmotstanden spiller normalt ingen rolle i veitrafikken, så resten av støyen kommer fra motoren.

Statens forurensningstilsyn (SFT) mener at en optimalisering av mønster og gummi, vil kunne gi en reduksjon på 4 til 8 dB. Dette betyr at lydenergien fra dekkene reduseres med omkring 75%.

Når det gjelder motorstøy, vil en hydrogendreven bil med brenselcelle avgi mindre en halvparten så mye lydenergi som en bil med forbrenningsmotor. Det samme gjelder for tradisjonelle elbiler.

En tredje måte å redusere trafikkstøy på, er støysvake asfaltdekker. Noen av disse er antatt å kunne redusere ulykkesfrekvensen og veistøvproblematikken i tillegg. Disse krever imidlertid at 95% av bilene kjører piggfritt.

SFT har gjort en analyse av mulige tiltak mot veitrafikkstøy. Av disse så er det tiltak mot dekk og motor som monner mest, med støysvake veidekker på en 2. plass. Også kostnadsmessig er disse tiltakene de mest effektive.

Det finnes ulike måter å sette tiltakene ut i livet på. Avgift kan være et effektivt virkemiddel, men det er sjeldent treffsikkert i forhold til å nå bestemte mål. Bellona mener at i dette tilfelle er det bedre å sette en standard for hvor mye et dekk kan støye. Vi unngår da en del av måleproblemene som er knyttet til dekkstøy. Standarden bør strammes inn etter hvert, slik at produsentene får tid til å utvikle dekkene.

Det er synd at et godt tiltak får en dårlig start fordi det er blitt forbundet med bilavgifter. Vi regner med at både bileiere og dekkprodusenter ser at det er forskjell på tiltaket i seg selv, og måten tiltaket settes ut i livet på!

Viktigste kilde:

Austrheim, I., Kielland, J.B., Palmstrøm, A. med flere, 2000. Mulige tiltak for å redusere støy – fremskrivninger og tiltak på tvers av kilder. SFT rapport 1714/2000. 95 sider + vedlegg. ISBN 82-7655-202-1