Nyheter

Shell tar ut MTBE av bensinen i Europa.

Publiseringsdato: 16. august, 2000

Shell vil slutte å tilsette MTBE til bensin fra 2003. På samme tid kommer et forbud i en håndfull stater i USA. MTBE har ødelagt en større mengde drikkevannsbrønner i USA og danskene er redd det samme skal skje hos dem.

Siden stoffet ble omtalt i fjernsynsprogrammet «60 minutes», har Bellona mottatt mange henvendelser fra bekymrede seere. At oljeselskapene vil fase ut dette stoffet vil glede mange.

MTBE er et stoff som tilsettes i bensin for å heve oktantallet. Det er derfor særlig i 98 oktan bensin man finner stoffet. Den nye EU standarden for bensin vil redusere luftforurensningen, men man har vært redd for at ojleselskapene vil tilsette større mengder MTBE for å holde oktantallet oppe.

Problemet med MTBE er at det løser seg i vann og at det binder seg lite til jord. Ved en lekkasje fra en bensintank vil derfor stoffet lekke ned i grunnvannet. Siden den naturlige nedbrytningen i grunnvann er lav, så stoffet vil forbli i grunnvannet. MTBE gjør vannet ubrukelig som drikkevann fordi det setter lukt og smak selv i små konsentrasjoner. I større mengder mistenkes det for å være helseskadelig.

I Norge har MTBE vært mindre fokusert enn i USA, Canada og Danmark fordi vi ikke bruker grunnvann til drikkevann i like stor grad. Mesteparten av norsk bensin inneholder heller ikke MTBE, fordi bensinlagerne ligger på vannseng. Siden MTBE er vannløslig er dette uforenlig.

Shell vil stoppe bruken av MTBE frem mot 2003 som er året det kommer et forbud i flere stater i USA. De vil samtidig slutte å selge 98 oktan bensin. Andre bensinselskaper i Danmark vurderer å gjøre det samme. Det er i dag få biler igjen som trenger denne bensinkvaliteten, og disse vil kunne kjøpe en tilsetning på flaske, eller bensin fra enkelte statsjoner som er ekstra sikret mot lekkasje. Dersom du er en av de som kjører på dyr 98 oktan, bør du undersøke om dette er nødvendig. I Danmark er det 2 til 3 ganger så mange som bruker 98 oktan, enn de som må.

Særlig i USA er det aktuelt å erstatte MTBE med et annet stoff som gir bensinen oksygeninnhold. Det mest aktuelle er etanol. Det har imidlertid fremkommet mistanke om at etanol blandet med bensin kan gjøre like stor skade på grunnvannet som MTBE. Dette bør undersøkes nøye så man ikke gjør samme feil som ved innføringen av MTBE.