Nyheter

Kystperlen Bolærne solgt til religiøs sekt

Foto: Bellona/Frederic Hauge

Publiseringsdato: 30. mai, 2004

Skrevet av: Frederic Hauge

Bellonas miljøpatrulje ligger i pinsehelga ankret opp utenfor kystperlen Østre Bolærne som nylig ble solgt til den religiøse sekten Smiths Venner. Eiendomshandelen kan føre til at man i steden for et rekreasjonsområde får en lukket, avstengt øy.

Skandale av Forsvaret:

Fredag 28. mai ble det kjent at Forsvarets eiendomsselskap, Skifte Eiendom, solgte Bolærne fort på Østre Bolærne til Brunstad Conference Center AS, som igjen eies av Den kristelige menighet, også kjent som den religiøse sekten Smiths Venner. Brunstad Conference Center AS betalte 26,5 millioner kroner for stedet. Vestfold fylkeskommune bød 2,5 millioner mindre enn sekten, og tapte dermed anbudskampen om den unike kystperlen.

6ee4e6579c98547be4f8ca22c969b67b.jpeg Photo: Foto: Bellona/Frederic Hauge

Øya ligger tre kilometer rett øst for Nøtterøy og har 590 dekar utmark og 7.298 kvm. bebyggelse. Østre Bolærne har hatt kun militær aktivitet i perioden 1916 – 2001, og deler av området har verneverdig flora og fauna. Stedet har også en unik lokalitet som oppholdssted for fritidsbåtfolket.

Et offentlig anliggende
Bellona er svært skeptiske til forsvarets håndtering av salget av området, og er forbannet over beslutningen til Skifte Eiendom. Nå kan man risikere å få et lukket området, avstengt for almenheten. Forvaltningen av Bolærne er et offentlig anliggende og kan ikke overlates til private, sære interesser, mener Bellona.

Miljøpatrulje til Bolærne
Lørdag 29. mai satte Bellonas miljøpatrulje kursen til Bolærne hvor Bellona-skipet Kallinika ankret opp.

– Dette er en sak som engasjerer oss, sier skipper Sigurd Enge ombord. I september 2003 fraktet Kallinika ideseminaret om Bolærnes fremtid ut til øya. Det var da bred enighet om at dette måtte forvaltes av det offentlige til almenne formål med høy verneprioritet.

391148157685d7f91e939ea21d5a4d97.jpeg Photo: Foto: Bellona/Frederic Hauge

Seminaret var en idedugnad om Østre Bolærnes framtid. Både forvaltning og eierskap av bygg, innmark og utmark ble diskutert, og det kom frem mange forslag til aktiviter som kom offentligheten til gode. Både kommersielle kurs, opplevelse- og sportsarrangementer, båthavn, camping, restaurant og ulike utdanningrelaterte forslag ble lagt fram.

De inviterte var fra regionale og nasjonale bedrifter, organisasjoner, fylke og kommune. Smiths venner deltok ikke på denne idesamlingen, og har etter det Bellona kjenner til, ikke hatt noen dialog med Nøtterøy kommune om planene for området. Eiendommen er konsesjonsbelagt og bruken må godkjennes av kommunen. – Dette håper vi kan sette en stopper for lukking av området, sier skipper Enge.

Må være åpent for alle
Den enorme utbyggingen av sektens internasjonale stevnesenter i Stokke er ikke et godt eksempel på hvordan man ivaretar naturinteressene, og Bellona advarer mot tilsvarende planer på Bolærne.

–> – Smiths Venner må umiddelbart offentliggjøre deres hensikter med området, og er hjertelig velkomne ombord på Kallinika, sier Enge. Han inviterer gjerne sekten til en felles befaring, men er klar på at Bellonas holdning er; dette er vår felles eiendom. En holdning han understreker Miljøstiftelsen Bellona er villig til å sloss for.

Bellonas oppfordring til Smiths Venner er klar: La fylkeskommunen kjøpe området tilbake. På den måten vil de få mange venner og unngå en folkeaksjon med uvenner.

Har startet mobiliseringen
Bellona-skipet Kallinika vil være i området for å mobilisere til en løsning i denne saken raskest mulig, en mobilisering som allerede har startet.

– Lokalt er det meget sterke reaksjoner, sier tidligere ordfører i Holmestrand, Olaf Brastad, nå styreleder i Bellona. – I dette området er Bellona lokalkjent med bredt nettverk, vi skal være en garantist for at miljøet og almenheten skal nyte godt av denne perlen, fortsetter han.

Brastad skisserer også at en mulig løsning kan være at staten hjelper fylkeskommunen ved å eventuelt å ekspropiere området de nettopp har solgt.

–Det handler om våre miljørettigheter, fastslår Brastad.