Forvirring om kontraktsignering

a00fb53b29b4f50c9143508c30d70ff9.jpeg Photo: Foto: Bellona/Frederic Hauge

I formiddag uttalte Skifte Eiendom til Tønsbergs Blad at de hadde fått instrukser fra politisk ledelse i Forsvarsdepartementet om at kontrakten ikke skulle signeres. Nå har imidlertid departementet gitt kontrabeskjed til Skifte – kontraktsigneringen går som planlagt.

Det har lenge vært klart at Skifte og Smiths venner skal møtes for kontraktsgjennomgang i kommende uke, men om den ender med underskriving gjenstår å se.

Blant de mange som har engasjert seg i saken er Arbeiderpartiet som i Stortinget mandag vil foreslå at salget av øya gjøres om. Det er Sylvia Brustad som fremmer dette forslaget for å sikre at øya blir offentlig tilgjengelig. Arbeiderpartiets leder Jens Stoltenberg har beskrevet det som tragisk at regjeringen velger å selge til private.

Statsminister Kjell Magne Bondevik tror ikke øya blir utilgjengelig for allmennheten om den kommer i Smiths venner sitt eie. Han mener det i realiteten er bare husene som ikke blir tilgjengelig for offentligheten.

Husene på øya inneholder bl.a. flotte idrettsanlegg og representerer også store verdier for felleskapet.

SV på sin side vurderer, i likhet med Bellona, å ta i bruk sivil ulydighet for å sikre allmennhetens interesser