Nyheter

Seier til Bellona: Snøhvit i strid med EØS

Trondheim Natur og Ungdom aksjonerte torsdag mot Snøhvitutbyggingen
Foto: <a href=&quot;http://www.nu.no/energi/olje/Barentshavet/Snøhvit/&quot;>Natur og Ungdom</a>

Publiseringsdato: 22. mars, 2002

Skrevet av: Cato Buch

Statoil har nå stanset utbyggingen av Snøhvitfeltet. Grunnen er at ESA hevder at skatteordningen for Snøhvit kan være ulovlig statsstøtte. Bellona klaget disse skattelettelsene inn for ESA 11. desember 2001.

Seier til Bellona:

11. desember 2001 klaget Bellona de i Ot. prp. nr. 16 (2001-2002) foreslåtte skattelettelsene i forbindelse med utbyggingen av gassbehandlingsanlegget Snøhvit LNG inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA. I klagen anfører Bellona at skattelettelsene, som nå er vedtatt i form av endringer i petroleumsskatteloven, må anses som ulovlig statsstøtte i EØS-avtalens artikkel 61s forstand. Nå hevder ESA at skatteordningen for Snøhvit kan være ulovlig statsstøtte. Det rokker ved hele det økonomiske fundamentet for utbyggingen, skriver Aftenposten.

Brevet fra ESA kom som et sjokk på oljeselskapene. Nå vil selskapene ha en avklaring fra myndighetene før anleggsarbeidene gjenopptas.

Hele torsdag ettermiddag og kveld satt partnerne i Snøhvit-utbyggingen sammen. Resultatet av møtet ble at anleggsarbeidet på Melkøya utsettes, inntil det er en avklaring med myndighetene om hva kravene fra ESA betyr.

–> -Partnerne har diskutert den situasjonen som er oppstått. Vi henvender oss til myndighetene for å få en avklaring om skattebehandlingen og konsekvensen av ESAs brev. Inntil den er klar så har vi besluttet ikke starte anleggsarbeidene på Melkøy utenfor Hammerfest, men forberedelser forøvrig går som planlagt, sier Kristofer Hetland informasjonssjef i Statoil til Aftenposten. Flere kilder som var tilstede på torsdagens møte, sier at meldingen fra ESA kom som et sjokk og representerer et betydelig problem.

Statoil skriver i en pressemelding at de må ha en avklaring av rammevilkårene innen 15. april, ellers kan ikke Snøhvit-prosjektet videreføres.

Flere kort på hånden
Utbyggerne sier de krever en avklaring fra regjeringen før de tar opp igjen byggearbeidet. Regjeringen kan egentlig bare gi to svar til utbyggerne: enten må de ta risken med at ESA kan stoppe skattelettelsene, eller de må endre loven slik at skattelettelsene gjelder for alle slike utbygginger.

Dersom loven endres til å gjelde alle gassutbygginger er dette en kraftig forfordeling fremfor mer miljøvennlige alternativer. Regjeringen har fått frist til 19. april med å gi et svar til ESA.

– Vi gleder oss over at utbyggingen nå er stanset, og venter spent på regjeringens svar. Vi har flere kort på hånden enn ESA klagen, sier Frederic Hauge.