Nyheter

SFT anmelder Norske Shell etter Draugen-utslipp

Publiseringsdato: 18. november, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

I kjølvannet av at det 19. mai i år lakk råolje ut fra en rørledning på Draugen-feltet, anmelder SFT Norske Shell for sviktende kontrollrutiner og manglende gjennomføring av tiltak for å redusere risikoen for forurensning. Anmeldelsen omfatter også et mindre utslipp i januar. For begge utslippene var det tilfeldig at forurensningen ble oppdaget.

Lekkasjen i mai kom fra en endekobling på en undervannsinstallasjon tre kilometer fra Draugen-plattformen. Omfanget på utslippet er rundt 500 til 800 kubikkmeter (m3) råolje, noe som er historiens tredje største oljeutslipp fra petroleumsvirksomhet. Utslippet i januar var av mindre omfang og er anslått til 13-62 m3 olje. Begge utslippene ble oppdaget ved en tilfeldighet, og da man fant ut at utslippene var en realitet stanset man produksjonen mens opprenskingen og undersøkelsesarbeidet pågikk. Det er så langt ikke oppdaget miljøskader etter utslippene.

I størrelse kan Draugen-utslippet sammenlignes med da Norcem, etter et oljeutslipp i Brevik 15. januar 2001, ble ilagt norgeshistorien største miljøkrimbot på hele 3,5 millioner kroner. Grunnlaget for forelegget var at Norcem ikke hadde tilstrekkelig kontroll og vedlikehold av fangdammen rundt spilleoljetankene ved fabrikken. Da en ventil i dreneringsanlegget løsnet var oljeutslippet et faktum, og 850 kubikkmeter spillolje havnet i sjøen.

Sviktende kontrollrutiner
SFT har altså nå bestemt seg for å anmelde hendelsene på Draugen etter selv å ha etterforsket utslippene. Anmeldelsen kommer på bakgrunn av at kontrollrutinene er sviktende og det mangler gjennomføring av tiltak for å redusere risikoen for forurensning.

— Det er bra at SFT nå anmelder og viser at miljølovgivningen overholdes aktivt, og at utslipp tas på alvor sier Christine Karlsen, juridisk rådgiver i Bellona. Hun mener at selv om det er flott at SFT nå har anmeldt saken burde dette skjedd tidligere, og politiet burde ha foretatt etterforskningen, ikke SFT.

Politiet, og ikke SFT, bør etterforske
I slike saker er praksisen ofte at politiet avventer en uttalelse fra SFT før de foretar noen selvstendig etterforskning.

— Det er politiet som skal drive etterforskning. Slik det er nå foretar SFT etterforskning i miljøsaker, og da er det en fare for at bevis ikke blir godt nok sikret. Hovedproblemet er imidlertid at SFT både gir utslippstillatelser til og fører kontroll med bedriftene, samtidig som de i praksis bestemmer om polititet skal foreta seg noe dersom de samme bedriftene forurenser. Her er det fare for at SFT kan trå feil i sin myndighetsutøvelse fordi de har for nære bånd til bedriften og fordi det kan være gjort feil i behandlingen av utslippstillatelsen som under en politietterforskning vil stille dem i dårlig lys, sier Karlsen.

Draugen-plattformen ligger 145 kilometer nordvest av Kristiansund og ble satt i drift i 1993 som det første oljefeltet nord for Stadt. Draugen er eid av Shell (26,2%), Petoro AS (47,88%), BP (18,36%) og Chevron (7,56%).