Nyheter

CO2-deponering er den viktigste måten å ta klimaendringene på alvor

Publiseringsdato: 10. desember, 2003

Bellona ber i et åpnet brev til Miljøvernminister Børge Brende at han bruker sin deltakelse på klimakonferansen COP 9 til å presentere de store mulighetene som ligger i CO2-deponering.

 

 

 

Bellona mener klimakonferansen COP 9 er et egnet forum for å presentere de store muligheter som ligger i disse løsningene.

CO2-deponering har overlegen kapasitet
Under konferansen som Brende deltar på i dag og i morgen skal blant annet såkalte karbonsluk i forbindelse med skogs- og landbruksprosjekter diskuteres. Det er Bellonas oppfatning at CO2-innfanging representerer et langt større potensiale, og at dette til nå har vært sterkt undervurdert i forhandlingene. Det er Bellonas syn at dersom man ønsker å ta drivhuseffekten på alvor og samtidig ønsker en overgang til hydrogensamfunnet, må det utvikles mekanismer som krediterer deponering av CO2. Under COP 9 anmoder vi derfor om at Miljøvernministeren tar initiativ for å sikre mekanismer som krediterer bruk av CO2-deponering og bruk av CO2 til meroljeutvinning.

Gjør Kyoto mer attraktiv
Det vil sannsynligvis være helt avgjørende å få dette inn i klimaforhandlingene for å få til den konstruktive og positive vitalisering Kyotoprosessen trenger.

Et viktig punkt som skal vedtas under klimakonferansen er et internasjonalt regelverk for skogplantningsprosjekter, under den grønne utviklingsmekanismen (CDM) i Kyoto-protokollens fleksible mekanismer. Disse skogplantingsprosjektene skal fungere som karbonsluk og trekke CO2 ut av atmosfæren. Bellona mener disse tiltakene er alt for kortsiktige og marginale. CO2-deponering er totalt overlegent dette som karbonsluk.

Norge kan tjene penger på miljøløsninger
Fra å være kilden til klimaendringer kan Norge i fremtiden tjene penger på å løse miljøproblemer ved selge CO2 til kull- og oljeselskaper for injisering og utvinning på aldrende og nye felt. Norge har selv et stort behov for dette når de store feltene i Nordsjøen nå begynner å bli modne for nedrigging selv om store oljereserver fremdeles ligger i bunnen. Derfor haster det å få aksept for CO2-deponering før feltene bygges ned og infrastrukturen fjernes. CO2-deponering er en vinn-vinn situasjon for alle parter.