Nyheter

Oljevern er alltid vanskelig

Bilder fra Kystverkets overvåkningsfly viser oljeforurensningen rundt MV Rocknes onsdag 21. januar.
foto: Kystverkets overvåkningsfly

Publiseringsdato: 21. januar, 2004

Skrevet av: Marius Holm

Bellona er bekymret for store lokale miljøskader i Bergensområdet etter Rocknes-forliset. - Ulykken viser hvor vanskelig oljevernberedskap er, mener Bellona, som vil delta med en observatør under Kystverkets opprydningsaksjon.

Rocknes-forliset:

Bellona vil fra torsdag av delta med en observatør i Kystverkets oljevernaksjon i forbindelse med Rocknes-forliset. Denne observatøren skal følge arbeidet med å samle opp oljeutslippet og begrense miljøeffektene.

Tillit til beredskapsledelsen
Bellona mener Rocknes-forliset først og fremst er en menneskelig tragedie, og støtter fullt ut redningsledelsens avgjørelse om å avvente oljevernaksjonen for å ikke forstyrre arbeidet med å redde menneskeliv. – I en slik situasjon må tiltak for å hindre akutt forurensning iverksettes så raskt som mulig, men hensynet til liv og helse må selvfølgelig alltid komme først, mener Bellona.

Oljevern er vanskelig
Rocknes-forliset viser at oljevern ikke er enkelt. Til tross for at skipet hadde en relativt liten mengde olje ombord, omtrent 500 tonn totalt, ser utslippet ut til å forårsake betydelige lokale skader på miljøet. Rocknes forliste i rolig vær, kort vei fra sentrale beredskapsressurser. Likevel viser det seg vanskelig å hindre vesentlige oljeutslipp. Til sammenligning trafikkeres norskekysten av oljetankere med 100 000 tonn olje, ofte i svært tøffe værforhold som gjør redningsarbeid svært vanskelig. I 2007 kan vi forvente passering av en 100 000 tonner fra Murmansk hver dag. Spørsmålet er ikke om vi vil få en oljekatastrofe, men når.

445 tonn tungolje
I følge Kystverket inneholdt ”Rocknes” bl.a. 445 tonn tungolje av typen IF380, 67 tonn marin diesel og 21 tonn smøreolje. Betydelige mengder olje er havnet både i sjøen og på land. Kystverkets skadestedsleder jobber for å koordinere operasjonen, som går på å lokalisere, registrere og få opp olje fra sjøen, melder Kystverket. Til disposisjon i oljevernaksjonen er Kystverkets Oljevernfartøy Oljevern 01, KV Eigun, taubåtene Vivax, Audax fra Sture-/Mongstadområdet og Kystverkets arbeidsbåter Grinna og Bjørnøy. Mye utstyr er nå forflyttet til Haakonsvern, som blir basen for den statlige oljevernaksjonen under ledelse av Kystverket.