Nyheter

Miljøvernministeren må invitere til samarbeid

Publiseringsdato: 9. september, 2004

Miljøvernministeren må nå ta initiativ til et samarbeid mellom myndigheter, Statoil og Hammerfest Energi. Med Sargass’ nye teknologi for CO2-rensing kan man få verdens første gasskraftverk med CO2-rensing - og et svært kostnadseffektivt klimatiltak for Norge.

Bellona leverte i juli i år en klage på SFTs utslippstillatelse for energianlegget til Snøhvit LNG. I etterkant av klagen er det kommet frem ytre omstendigheter som etter miljøstiftelsens mening har betydning for departementets behandling av klager på utslippstillatelsen.

Bellona sendte derfor 08.09. et brev til Miljøvernminister Knut Arild Hareide som påpeker Hammerfest Energis (tidl. Hammerfest elverk) planer om å bygge et kraftverk med 100 MW installert effekt i Hammerfest (Hammerfest elverk, 2004: Melding med utredningsprogram – Gasskraftverk med CO2-rensing i Hammerfest ((www.hfel.no).

Hammerfest Energi ønsker i sitt prosjekt å benytte teknologi utviklet av selskapet Sargass som ved hjelp av komponenter som er hyllevare, sammensatt i et nytt konsept, mener å redusere kostnadene med CO2-rensing til en brøkdel av tidligere anslag fra Sintef, m.fl.

Det unike med den tekniske løsningen til Sargass, er at kraftverket også vil kunne rense ut CO2 fra andre utslippskilder. Sargasskraftverket kan ta eksosgass fra et konvensjonelt gasskraftverk inn som luftilførsel, bruke denne eksosgassen som luft i sin forbrenningsprosess, og rense ut CO2 i denne eksosgassen i tillegg til den CO2 som dannes i kraftverkets forbrenning av naturgass.

Et kraftverk av den størrelse som Hammerfest Energi planlegger (100 MW effekt), vil ikke kunne ta imot eksosgassen fra hele energianlegget på Snøhvit, men kan, dersom det utvides til 120 MW, ta imot CO2 fra en av turbinene Statoil skal benytte på Melkøya. Dersom Hammerfest elverks prosjekt lokaliseres til Melkøya, og kobles sammen med Statoils energianlegg på øya, vil Hammerfest Energis prosjekt i tillegg til å være verdens første gasskraftverk med CO2-rensing, som er imponerende i seg selv, også bli et svært kostnadseffektivt klimatiltak for Norge.

Bellona ber derfor departementet ta initiativ til et samarbeid mellom myndigheter, Statoil og Hammerfest Energi. Ved behandlingen av klagesaken for utslippstillatelsen sitter på Miljøverndepartementet på nøkkelen som kan utløse investeringer og utvikling på et område som er prioritert av Regjeringen, jf St.meld. nr. 47 (2003-2004) om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar mv.