Nyheter

Regneferdigheter og ugjorte hjemmelekser

Publiseringsdato: 21. oktober, 2004

Skrevet av: Guro Hauge

Leder for oljeindustriens landsforening (OLF) Per Terje Vold ber i en artikkel på OLFs hjemmesider Bellona-leder Frederic Hauge om å gjøre hjemmeleksen sin. Før OLF snakker om hjemmelekser bør de lære seg å regne. Alle som har gått på barneskolen vet hva null betyr – det gjør tydeligvis ikke OLF. Heldigvis er det ikke Per Terje Vold som skal bestemme hva null utslipp i Barentshavet innebærer.

I fjor høst gikk OLF og oljeselskapene høyt ut på banen og sa at det skulle være null utslipp til sjø i Barentshavet. På OLFs hjemmeside står det: ”Basert på føre vàr-prinsippet, og av hensyn til fiskeriene i nord, vil nullutslippsmålene være absolutte”; sitat Odd Raustein, avdelingsleder for ytre miljø. Derfor blir det underlig når OLF nå sutrer fordi miljøbevegelsen påpeker at nullutslipp ikke er det samme som ingen utslipp. Det er miljøvernministeren og ikke OLF som til slutt vil bestemme hva som skal være null utslipp. Knut Arild Hareide har tidligere sagt: ”Når det gjelder Barentshavet stiller vi enda strengere krav. Der sier vi at det overhodet ikke skal være utslipp”.

Per Terje Vold viser til Utredning om helårig petroleumsvirksomhet i Lofoten og Barentshavet (ULB) angående definisjonen av null utslipp. Det Vold ikke sier noe om er unntakene fra ULBens nullutslipps-definisjon. For eksempel er landanlegg nord unntatt fra null utslippsregimet. Industrien selv sier at det i fremtiden hovedsakelig vil bli bygd ut landanlegg. Det betyr at nullutslippskravene i Barentshavet ikke vil være vesentlig strengere enn de kravene som i dag gjelder for resten av norsk sokkel.

Debatten om null utslipp i Barentshavet handler ikke om hvor mange kilo gjengefett Hydro skal slippe ut ved leteboring i høst. Det handler om den totale belastningen på et unikt økosystem i Barentshavet. Det er derfor definisjonen av null utslipp er viktig.

Når Per Terje Vold anklager andre for å ikke gjøre hjemmeleksen sin, forventer vi en viss nøyaktighet fra OLF-lederen. Men det er tydeligvis for mye forlangt. Vold hevder at miljøbevegelsen har fått oppgitt hvilke kjemikalier som skal brukes i forbindelse med leteboringene, og viser i den forbindelse til at produktene er klassifisert som svarte, røde, gule og grønne. Vårt poeng er at vi vil vite innholdet i de ulike produktene, og ikke bare klassifiseringen. Den informasjonen er hemmeligholdt.

Vold skryter også av at industrien har som mål å fjerne alle miljøskadelige utslipp fra sokkelen innen 2005. I følge SFT vil imidlertid miljøfarlige forbindelser som tungmetaller, PAH og alkylfenoler være konstante eller øke i 2005.

OLF lederen har tydeligvis nok av ugjorte hjemmelekser på sin egen pult.