Nyheter

Venstre garantist for oljefritt Lofoten

Publiseringsdato: 6. juni, 2005

Skrevet av: Guro Hauge

Folkeaksjonen ”Nei til olje i Lofoten” arrangerte fredag 3. juni en større konferanse i Stamsund i Lofoten, og i tillegg til å fremvise et bredt lokalt engasjement sto Venstre fram som garantist for at det ikke blir boring i Lofoten.

Det var statssekretær Arnfinn T. Ellingsen (V) fra Samferdselsdepartementet som både i sitt innlegg, og på direkte spørsmål fra Bellona, bekreftet at hvis Venstre kommer i regjering etter valget til høsten vil de være en garantist for at det ikke blir oljeboring i Lofoten.

Ellingsen grunngav denne garantien senere i Lofotposten med at partiet ønsker å vektlegge miljøprinsipper og være ”føre var” og at det må være åpenhet omkring prosessen slik at folk kan ta et reelt valg.

Også SV og Senterpartiet har tidligere uttalt at området utenfor Lofoten må være petroleumsfritt. Det betyr at begge regjeringsalternativene vil gå i mot at det åpnes for pertoleumsaktivitet i dette helt spesielle området.

Erklæring mot oljeboring
Fredagens konferansen fant sted i Stamsund, der man har mobilisert stort og bl.a. utarbeidet en erklæring mot oljeboring i Lofoten. Ildsjelene bak folkeaksjonen er mange av de samme som sto bak Lofoten mot Sellafield, som var en viktig medspiller i kampen for å få stoppet utslippene av radioaktivt Technesium-99 fra Sellafield.

At nordlendingene er negative til oljeboring i Lofoten og Vesterålen kommer også klart til uttrykk i en ny meningsmåling utført av Norsk Respons for A-presseavisene i Nord-Norge. Der sier 55 prosent av de spurte i Lofoten og Vesterålen nei til slik oljeaktivitet. I Nordland sier 48 prosent nei.