Nyheter

Regjeringsforhandlerne møtt av demonstranter

Ingen tvil om hva demonstrantene mener bør være gjeldende oljepolitikk

Publiseringsdato: 27. september, 2005

De tre bukkene Bruse ble mottatt av demonstranter både fra miljøbevegelsen og fattigdomsbekjempere da de mandag ettermiddag ankom Soria Moria for å starte regjeringsforhandlingene.

De tre partilederne ble møtt av et hundretalls demonstranter da de ankom Soria Moria mandag ettermiddag. Det var representanter fra miljøbevegelsen; blant annet Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Bellona, ungdomspartiene til de tre forhandlingspartnerne samt representanter fra fattigdomsbekjempelsen i Norge.

6585e77e27ad14e77a8e15f1a3a17e18.jpeg

Miljøbevegelsen ønsket å minne den påtroppende regjeringen om at nordområdene er svært sårbare, og at olje- og gassvirksomhet ikke bør tillates.


Satellittbilde av Barentshavet

Bellonas Frederic Hauge overrakte et satelittbilde av algeveksten i Barentshavet til den kommende statsminister Jens Stoltenberg, med beskjed om at ”dette må dere passe ordentlig godt på for oss”.

42019e97422708bfd253c529feb5f5b7.jpeg Photo: satellittfoto: NASA

Men ifølge NRK.no sier SVs Kristin Halvorsen at temaene miljø og energi er en betydelig utfordring under forhandlingene. – Arbeiderpartiet har sterke deler av fagforeningen som drar i én retning, mens SV på vår side har sterke miljøhensyn som drar i en annen retning, sier hun til NRK.no.