Nyheter

Stor skuffelse

Publiseringsdato: 12. oktober, 2006

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Bellona er skuffet over løsningen regjeringen har landet på i Mongstad-saken. Regjeringen satser på CO2-rensing først fra 2014. Bellona mener det burde vært på plass i 2011.

Regjeringen kalte i kveld inn til pressekonferanse for å presentere sine planer for Mongstad. Etter intense og smertefulle forhandlinger har de rød-grønne bestemt seg for at det blir gasskraftverk på Mongstad og for at det skal etableres et CO2-renseanlegg først innen utløpet av 2014.

– Bellona har tidligere foreslått at CO2-rensing bør skje fra 2011. I kveld ble det klart at en beslutning om å investere i renseanlegg ikke blir tatt før i 2012. Dit er det et stykke, og mye kan skje underveis, kommenterer Bellona-leder Frederic Hauge.

I tillegg til at rensing på kraftverket kommer først 2014 inneholder regjeringens pakke ingenting om rensing av selve raffineriet – hvor man kunne renset en million tonn CO2 til fra 2011.

Statoil vant

– I Soria Moria forpliktet regjeringen seg til å basere gasskraftverk på rensing. Dette er et tilbakeslag for det vi oppnådde på Soria Moria. Statoil har kjørt et hardt løp her og satt regjeringen under et stort press, blant annet ved å nekte en raskere og mer omfattende renseplan. Nå har Statoil fått det som de vil, sier Hauge.

Bellona mener at statsminister Jens Stoltenberg tar feil når han sier at rensingen tidligst kunne starte 2014. Rensing hadde vært mulig tidligere, hvis det bare hadde vært vilje til å stille store nok krav, samt store nok ressurser til rådighet.

Når 2014 er valgt er det et resultat av at Statoil har fått lov til å styre prosessen. Regjeringen kunne ha valgt en raskere tidsplan for å få rensning på plass tidligere.

– Tross alt er det ikke lett å forklare at det skal bygges fullskalarenseanlegg på Kårstø fem år tidligere, og at dersom det blir noe av Tjeldbergodden skal rensing være på plass i 2011-12, sier Hauge.

Skuffet

– Vi er skuffet, lyspunktene er ikke mange. Renseanlegget skal være ferdig i 2014. Dét er mer enn to stortingsvalg til, og siden ikke investeringsbeslutningen skal taes før 2012 kan mye skje, sier Hauge.

Etter valget kan vi ha et annet Storting og en annen regjering som prioriterer annerledes.

– Fram til 2014 må vi sloss i 1.825 dager for at CO2-rensingen skal bli realisert i det hele tatt, sier Hauge og legger til:

– Det positive er at Statoil har forpliktet seg til rensing, og at det sies at man skal starte.

Bellona skal jobbe hardt for at renseanleggene realiseres tidligere.