Nyheter

Fjerner olje med spader og sekker

Ryddemannskaper vasser i olje på Fedje
(Foto: Jack Herheim/Bellona)

Publiseringsdato: 17. januar, 2007

Skrevet av: Jack Herheim

150 menn vasser i olje fra havaristen M/S Server. De fjerner den svarte, seige massen med spader, bøtter og sekker. Bellona ser at det vil kreve lang tid og en enorm innsats å få rensket opp etter oljeutslippet.

Fiskeridepartementet opplyser at det nå er 150 personer, de fleste brannmenn og dykkere, i gang med å rense opp i oljeforurensingen fra M/S Server. Av disse er omkring 50 på Fedje, resten holder på i Øygarden og Gulen kommuner.

Oljen er spredd utover store områder, og den flyter i flak og klumper på mellom én og fire kvadratmeter. Det er observert olje så langt nord som Gåsvær nord for Sognefjorden og så langt sør som Fjell.

Enorm arbeidsinnsats

I går ble det samlet opp til sammen fire kubikk med olje og forurenset masse på Fedje. I dag er det samlet opp ytterligere fire kubikk fra noen holmer på utsiden, og ryddemannskapene er godt fornøyd.

Bellona observerer imidlertid at det er en enorm arbeidsinnsats som skal til for å få opp oljen. Ifølge Bergensavisen kan det ta opptil halvannet år.

Det er mye logistikk og organisering som må fungere for å få til effektive arbeidslag, og alle involverte gjør virkelig en hederlig innsats. Operasjonsleder Tore Boge fra Bergen Havnevesen, hadde ansvaret også for oppryddingen etter Rocknes-havariet i 2004. Han sier at det ikke er antall personer som er avgjørende, men hvor godt organisert og hvor trente mannskapene er.

Et problem som oppstår ved at for mange personer er i sving på et sted, er at det blir mye tråkking. Hvis man har et begrenset område som er tilgriset, er det fort gjort at oljen blir tråkket utover et mye større område. I tillegg er det høyt fokus på HMS: Utrente mannskaper blir ikke sendt ut i ulent terreng og i åpne båter uten nødvendig opplæring og utstyr.

Forsinkelser

Det har vært problemer med å få helt nødvendig utstyr på plass, blant annet på grunn av forsinkelser på ferjene som frakter utstyret. Det er den sterke vinden og høye bølger som har ført til forsinkelsene. Været har også ført til at mye av oljen har drevet til havs.

Andre utfordringer ved store mannskapsstyrker er overnatting og bevertning. Den interkommunale beredskapsstyrken har få muligheter til å organisere særlig flere enn de 150 som er i sving. Dersom det skulle vært langt flere personer i arbeid vil det kreve en annen organisasjon enn den som er i dag.

Fuglevasking

WWF er i ferd med å sette 20 frivillige inn i opprydningsarbeidet. De har blant annet satt opp den første stasjonen for fuglevasking. Det observeres nå mer og mer oljeskadet fugl. Bellonas miljøpatrulje er på plass og vil samarbeide med WWF om innsamling og kartlegging av skadet fugl, samt kartlegging av forurensede holmer og skjær.

Man regner med at omkring 300 tonn olje har lekket ut fra M/S Server til nå. Omkring 150 tonn er blitt sugd opp fra sjøen før det traff land. Det er mulig det fremdels er 100 tonn i akterskipet. Fra denne delen av skipet lekker det fortsatt olje, og denne olje driver stadig i land. I den andre delen av skipet, forskipet, skal det være rundt 200 tonn olje igjen. Forskipet ligger imidlertid trygt og stabilt ved Ågotnes, sikret mot videre utslipp i form av lenser.

Relativt lite utslipp

Dette er mye olje på sjøen og store områder er forurenset, med det er likevel et relativt lite utslipp fra et skipsforlis.

Situasjonen hadde vært en helt annen om en supertanker med flere hundre tusen tonn olje hadde gått på grunn, og ikke lasteskipet M/S Server. Da kunne man bare ane omfanget, og utslippet ville vært helt uhåndterbart med dagens beredskap.

FOR Å FÅ KOMMENTARER FRA BELLONA PÅ STEDET, KONTAKT JACK HERHEIM (41 29 99 00) ELLER SIGURD ENGE (97 08 75 33).