Nyheter

Oljekatastrofe i Hordaland

Lasteskipet Server Kystverket oljeulykke
(Foto: Kystverket)

Publiseringsdato: 13. januar, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Oljekatastrofen er et faktum utenfor Fedje i Hordaland. Et lasteskip med 585 tonn tung bunkersolje og 72 tonn diesel har gått på grunn og blitt delt i to. Oljen har nådd land.

– Dette er svært alvorlig. Vi er bekymret for strandsonen og fuglebestanden i området, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

Fredag kveld gikk det kypriotiske lasteskipet ”Server” på grunn like ved Hellesøy fyr, rett sør for Fedje i Hordaland. I natt sank akterenden av skipet, og i formiddag ble forskipet slepet til en grunne ved Ågotnes utenfor Bergen og strandsatt der. Skipet ringes inn med lenser, og det jobbes med videre sikringstiltak.

Flere hundre tonn olje

– Vi regner med at rundt 290 tonn har lekket ut, i verste fall. Det kommer fra en tank i akterskipet som antakelig ble knust da skipet brakk i to, forteller informasjonsrådgiver i Kystverket, Ane Eide Kjærås, til bellona.no.

Det er fare for at langt mer olje kan lekke ut. Skipet inneholdt totalt 585 tonn tung bunkersolje, i tillegg til 72 tonn diesel.Tung bunkersolje løser seg ikke opp i vann slik diesel gjør. Slik olje vil kunne klistre seg på fugler. Ifølge Kystverket kan bunkersoljen holde seg på overflaten i inntil tre dager.

Olje på land

Kystverket, som har ansvaret for oljevernberedskapen når skip lekker olje, har allerede slått fast at olje har nådd land sørvest på Fedje.

– Hvor oljen driver og hvor mye påslag vi får avhenger av være og vind og drivbaner, så det er vanskelig å si noe om hvor mye olje som vil nå land. Men vi ser alvorlig på situasjonen og har kartlagt de sårbare områdene rundt Fedje. Vi satser på å få beskyttet fiskeoppdrettsanlegg, og det er en hekkekoloni for sjøfugl i nærheten som vi er veldig oppmerksom på, sier Kjærås til bellona.no.

Hun sier imidlertid at det selvfølgelig kan hende at sjøfugl blir tilgriset.

Lite å stille opp med

Værforholdene i området er vanskelige, med sterk vind og høye bølger. Det ventes enda sterkere vind i kveld og storm i natt. Dessuten gikk ”Server” på grunn svært nær land. Hellesøy fyr ligger rett ved Fedje.

Bellona mener ulykken viser hvor risikabelt det er å ha både skipstrafikk og petroleumsvirksomhet nær land.

– Ulykken viser også at oljevernberedskapen har svært lite å stille opp med i dårlig vær. Vi er uansett bekymret for at oljevernberedskapen ikke er god nok, sier Holm i Bellona.

Oljeverndepotet på Fedje ble flyttet til Florø i 2004. Kystverket påstår imidlertid at oljevernberedskapen i området er god nok. Kjærås viser til at Kystverket har mye ressurser tilgjengelig i området.

Katastrofe

– Katastrofen er et faktum, sier operasjonsleder Per Odd Krystad i Kystverket til Dagbladet.

Ulykken blir sammenlignet med Rocknes-ulykken i 2004, der 18 liv gikk tapt og et stort oljeutslipp krevde den største aksjonen i Norge til nå. Denne gang har ingen mistet livet, men opprydningsarbeidet vil bli omfattende.

– Oppryddingen etter Rocknes jobbet vi med i et halvt år, og dette er noe tilsvarende. Å rydde opp etter slikt oljesøl er tidkrevende og ressurskrevende. Oljeutslippen oppleves nok som en katastrofe for lokalbefolkningen, avslutter informasjonsrådgiver Kjærås i Kystverket.