Nyheter

Trenger nye tall for elektrifisering

Elin Okstad, Ellen Hambro og Audun Rosland i SFT.
(Foto: Bellona / Ola Innset)

Publiseringsdato: 14. juni, 2007

Skrevet av: Ola Innset

SFTs klimatiltaksplan vurderer elektrifisering av sokkelen som et dyrt miljøtiltak. Tallene de baserer seg på er levert av oljenæringens eget lobbyorgan OLF. – Vi trenger en uavhengig og oppdatert studie av dette, mener Bellonas Marius Holm.

Statens Fourensningstilsyn (SFT) la i dag fram sin analyse av tiltak for reduserte klimagassutslipp i Norge. Rapporten går igjennom de ulike sektorene og er en katalog over hvor store utslippskutt hvert tiltak vil gi, hvor mye de koster og hvor vanskelige de vil være å gjennomføre.

– Studiet er en brukbar gjennomgang som viser at det er mulig å gjøre store utslippskutt uten at det går utover verken arbeidsplasser eller velferd. Men det blir for dumt hvis oljeindustrien, en av de aller største utslippskildene skal få særbehandling, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

Vil ha ny studie

Elektrifisering av sokkelen er et miljøtiltak som går ut på å skaffe ren strøm fra land til oljeplattformene på sokkelen slik at disse slipper å produsere sin egen strøm med forurensende gassturbiner. SFTs rapport konkluderer med at dette hører med i kategorien for de dyreste tiltakene.

– Hvordan kan de si at elektrifisering er dyrt, når det eneste de baserer seg på er en fire år gammel rapport, laget av oljeindustriens egen lobbyforening som får betalt for å kjempe mot harde klimatiltak? spør Holm.

– Oljeindustrien bruker kjempemasse energi for å få dette til å framstå som dyrt og vanskelig, sier Holm. Han mener at SFT ikke har noen forutsetning for å si noe om dette og at det trengs en ny, uavhengig studie umiddelbart.

Usikkerhet knyttet til kostnadene

– Vi har brukt disse tallene fordi de er de eneste tilgjengelige, sier senioringeniør i SFT, Elin Økstad, til Bellona Web.

– Det har kommet ny informasjon i det siste, men denne kom for sent til at vi har kunnet sette oss inn i den. NVE og OD har nå fått i oppdrag å se på denne nye informasjonen og vurdere hvorvidt det er nødvendig å lage en ny rapport om dette, sier hun.

– Det er åpenbart nødvendig, jeg håper de begynner allerede til helgen, er Marius Holms kommentar.

bodytextimage_senior.jpg Photo: (Foto: Bellona / Ola Innset)

Sannsynligvis billigere

Bellona har laget sin egen rapport om kostnadene for elektrifisering. Denne tok utgangspunkt i oppdaterte forutsetninger, og viser at elektrifisering sannsynligvis er langt billigere enn tidligere studier har vist. Dette skyldes blant annet store endringer i olje- og gasspriser og innføring av avgift på NOx-utslipp. Trykk her for å lese mer om Bellonas rapport.

10 millioner tonn

Gassturbinene på oljeplattformene står for nesten en femtedel av Norges samlede CO2-utslipp. Ved å legge strømkabler fra land kan man forsyne oljeplattformene med ren strøm fra fornybare energikilder eller gasskraftverk med CO2-håndtering. De samlede utslippene fra offshore-sektorens gassturbiner er på ti millioner tonn CO2 årlig, allikevel mener SFT at det tekniske potensialet for utslippskutt kun er på tre millioner tonn.

– Vi mener det er realistisk å kunne kutte i hvert fall fire-fem millioner tonn ved elektrifisering, det tekniske potensialet er selvsagt langt større, og jeg skjønner ikke hvorfor SFT sier det bare er på tre millioner tonn, sier Holm.

– Dersom de mener at det blir vanskelig å skaffe nok strøm fra land til sokkelen, og at det derfor blir vanskelig, så må de jo tenke tå samme andre steder i rapporten også. Blant annet når de skriver at man kan fase ut oljefyring i alle bygg. Energien som skal erstatte oljefyringen må også komme fra et sted, men da er det plutselig ikke så vanskelig lenger, sier Holm.