Nyheter

Arktis utsatt for mange farer

Isbjørn
(Foto: Thomas Nilsen/Bellona)

Publiseringsdato: 24. september, 2007

Skrevet av: Maria Fossheim

Arktis angripes fra alle kanter. Store områder av den arktiske sjøisen er nå bare en meter tykk, noe som betyr at sjøisen er halvert siden 2001. Store mengder miljøgifter akkumulerer i det samme området. Med slike dramatiske endringer blir økosystemet mer sårbart og det blir enda viktigere enn før å begrense miljøfarene i Arktis.

Isen smelter, isbjørnen dør ut og det arktiske økosystemet endrer seg. Dessverre er ikke dette et fremtidsscenario, i alle fall ikke hva isen angår. Den lokale oppvarmingen i Arktis er mer enn dobbelt så stor som den gjennomsnittlige globale oppvarmingen. Isen i Arktis forsvinner med rekordfart og fremtredende isforskere varsler at Nordpolen trolig er isfri innen 2040, 40 år tidligere enn FNs klimapanel advarte om i årets klimarapport.

Nordvest-passasjen, som Roald Amundsen brukte tre år på komme gjennom, ligger nå åpen og er fullt seilbar. Grådige norske oljeselskaper planlegger allerede utvinning rundt Svalbard og de fem landene med landområder i Arktis diskuterer eiendomsretten til verdens nordligste punkt. Russland, som har de største landområdene i Arktis har allerede plassert et flagg på havets bunn nær Nordpolen. Kampen gjelder først og fremst fremtidige petroleumsressurser, men også rettighetene til fiskerier og andre ressurser i området. Den store taperen i dette spillet er som alltid – miljøet.

bodytextimage_oljeboringsaksjon-E.raude-131104.jpg

Petroleumsproduksjon i Arktis

Petroleumsproduksjon i nordområdene vil øke forurensningsbelastningen i Arktis. Petroleumsproduksjon i Barentshavet Syd alene kan dessuten øke Norges klimagassutslipp med opptil 8 prosent og dermed bidra til å akselerere en allerede farlig utvikling med hensyn til global oppvarming. I tillegg vil petroleumsproduksjon føre til utslipp av produsert vann (oljeholdig vann med mange forurensningsstoffer), økt petroleumstransport og økt risiko for uhellsutslipp og ulykker, og potensiell miljøskade.

I sårbar og verdifull natur er det spesielt lite ønskelig med ny forurensende virksomhet, og at Arktis er sårbar er i disse dager hevet over enhver tvil. Dersom Norge skal være troverdig som miljønasjon i internasjonal sammenheng bør man ikke engang vurdere petroleumsutvinning i Arktis.

Forvaltning i Arktis

Alle organismer påvirkes av forskjellige miljøfaktorer. I Arktis gir det således ingen mening å snakke om enten klimaendringer, petroleumsvirksomhet, langtransportert forurensning eller overfiske, siden de ulike faktorene samlet sett bidrar til det miljøet som organismene befinner seg i. Vi bør derfor jobbe for å redusere den samlede påvirkningen på systemet.

Vi vet at effektene av klimaendringer kan begrenses ved at annen menneskelig påvirkning i systemet reduseres, slik at systemets bufferkapasitet styrkes. Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet gav regjeringen et verktøy for å forvalte sårbar og verdifull natur. Bellona krever at regjeringen bruker forvaltningsplanen til å redusere forurensning til og i Arktis, hindre introduksjon av fremmede arter og til å redusere overfiske. Dessuten må man sørge for å fjerne kilder til atomforurensning. Sist, men ikke minst bør regjeringen begrense ny forurensende virksomhet, som petroleumsproduksjon i nordområdene representerer. Nyansatt olje- og energiminister Åslaug Haga – du er herved utfordret!