Nyheter

Elektrifisering av sokkelen – fortsatt mulig

Publiseringsdato: 4. januar, 2008

I dag, fredag 4. januar, fikk Åslaug Haga overrakt en studie av elektrifisering av sokkelen. Studien har kommet fram til høyere kostnader ved elektrifisering enn det som tidligere er anslått. Bellona mener at elektrifisering fortsatt er mulig på norsk sokkel. Samtidig er organisasjonen kritisk til at rapporten gjennomgående ikke tar høyde for gevinsten ved elektrifisering. Bellona ber nå om alt tallmaterialet til rapporten for å etterprøve beregningene i rapporten.

Studien som ble lagt frem er utarbeidet av Statens forurensningstilsyn, Oljedirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Petroleumstilsynet. Studien kommer fram til at kostnadene for elektrifisering er 1000 – 5000 kroner tonnet. Dette er et høyere anslag enn det som er kommet frem tidligere. Bellona er kritisk til at rapporten i liten grad ser ut til å tallfeste gevinster ved elektrifisering. Et eksempel er at strømkablene kan benyttes for offshore vindmøller. Dersom kableutgiftene deles med vindkraftanlegg til havs eller flytende gasskraftverk med rensing kan kostnadene bli betydelig redusert.

Ingen stopp

– Rapporten betyr ikke en stopp i arbeidet med elektrifisering av sokkelen. Vi vil gå grundig igjennom det tallmaterialet som ligger til grunn for disse beregningene. Denne rapporten ser ut til å ikke ta hensyn til viktige gevinster ved elektrifisering sier Frederic Hauge

Åslaug Haga uttalte på presskonferansen at rapporten ikke innebærer skrinlegging av elektrifisering av sokkelen. Haga poengterte at elektrifisering fortsatt er en del av løsningen for å få ned CO2-utslippene på sokkelen.

Mangel på vilje

Utredningen fra myndigheten har lagt til grunn at det ikke er mulig å elektrifisere sokkelen før i 2015. Bellona mener det er fullt mulig å starte elektrifisering av sokkelen før. Forutsetningen om at elektrifisering ikke kan være klart før i 2015 medfører høyere tiltakskostnader. Dette er fordi oljeproduksjonen fra eksisterende felt vil og med dette mindre CO2-utslipp. Det vil da være mindre mengde CO2 å fordele kostnadene på, som igjen fører til høyere tiltakskostnad.

– Tidsperspektivet i denne utredningen viser at det ikke er en vilje til å få til elektrifisering. Det er fullt mulig å starte dette arbeidet tidligere, og dermed få til reduserte tiltakskostnader sier Frederic Hauge i Bellona

Nye teknologier

Rapporten har kun beregnet bruk av konvensjonell teknologi. Bellona mener at det er nye teknologier som kan være aktuelle i 2015 og som burde være inkludert i beregningene. I tillegg har rapporten som ble lagt frem for olje og energiministeren kun vurdert elektrifisering for store områder på sokkelen under ett. Det kan være installasjoner hvor det vil være lønnsomt å elektrifisere ut fra rapportens forutsetninger. Dette ble bekreftet under dagens pressekonferanse.