Nyheter

Kritisk til rapport om klimatiltak offshore

Publiseringsdato: 15. februar, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Bellona er svært kritisk til direktoratenes negative rapport om elektrifisering av norske plattformer. Bellonas nestleder Marius Holm mener byråkratene har valgt unødvendig dyre løsninger uten å gi noen fornuftig begrunnelse.

Bellona vil at forurensende gassturbiner ute på norske plattformer skal fjernes og erstattes med ren kraft hentet fra land.

I begynnelsen av januar fikk olje- og energiminister Åslaug Haga overrakt studien ”Kraft fra land til sokkelen”, der det ble påstått at slik elektrifisering av sokkelen vil være mye dyrere enn tidligere anslått.

I dag holdt Olje- og energidepartementet et møte der en ulike aktører var invitert for å si sin mening om rapporten.

Kostnadene kan halveres

Bellona var først ute på dagens møte, og kom med klar kritikk til etatene bak rapporten, Statens forurensningstilsyn, Oljedirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Petroleumstilsynet.

– Ifølge rapporten er elektrifisering av eksisterende innretninger et for dyrt klimatiltak, men vi mener at det ikke er grunnlag for å konkludere slik. På flere områder kan kostnadene som ble lagt til grunn halveres, sier nestleder i Bellona, Marius Holm.

For dyr energi

Regnestykker utført av Bellonas Birgitte Laird viser for eksempel at tiltakskostnaden for elektrifisering i Norskehavet kan reduseres fra 1.900 kroner per tonn CO2 til 943 kroner. Muligheten for kostnadskutt kan være omtrent den samme for Sørlige Nordsjø.

– Det er en rekke faktorer som ligger til grunn her, men vi har vært spesielt opptatt av kraftpris. Vi synes det er merkelig at etatene har valgt en ekstra dyr kraftløsning, sier Holm.

Etatene har skrevet at de vil hente energi fra ekstra små gasskraftverk med CO2-håndtering. Bellona mener det finnes en rekke bedre måter å dekke kraftbehovet på, som for eksempel gjennom vindkraft eller vannkraft – eller større kraftverk med rensing.

Les mer om Bellonas regnestykker i saksdokumentet ”Bellonas kommentarer til Kraft fra land til sokkelen”, som du finner til høyre. I fjor lagde Bellona sin egen rapport, ”Elektrifisering av sokkelen”.

Feil konklusjon

Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Guri Størvold, uttalte på møtet at selv om kostnadene i elektrifiseringsrapporten de nettopp har fått er høye, vil de fortsette arbeidet for elektrifisering:

– Rapporten hadde dessverre litt feil konklusjon. Vi hadde ønsket en rapport som var litt mer optimistisk i forhold til elektrifisering og kostnader ved å kutte CO2-utslipp på sokkelen, sa Størvold.

Innen året er omme regner Regjeringen med å legge fram en stortingsmelding om energi der elektrifisering og effektivisering på sokkelen vil bli viktige tema.

Politikernes jobb

Pål Tore Svendsen i vassdrags- og energidirektoratet understreket at det gjøres en rekke forutsetninger i de økonomiske vurderingene av elektrifisering:

– Man kan vri mye på tallene og få ordentlig stygge tall, men vi mener at vi har vært ganske balanserte, sier Svendsen til Bellona Web.

Uansett har mandatet til energi- og miljøbyråkratene vært å se på kostnadseffektivitet og teknologi. Bellona er glad for at den politiske ledelsen i Olje- og energidepartementet virker motivert for å tenke klima i den videre prosessen.

– Gjennomsnittstallene i rapporten skjuler at det finnes flere prosjekter som er virkelig gode. Nå må politikerne på banen og få satt i gang disse prosjektene, sier Holm i Bellona.

Norske CO2-utslipp

Bellona har understreket at klimaforliket forutsetter at Norges utslipp skal kuttes med 30 prosent innen 2020, og at hoveddelene av kuttene skal gjøres innenlands. Ettersom rundt en fjerdedel av Norges CO2-utslipp kommer fra sokkelen vil det bli svært vanskelig å kutte utslippene uten å gjøre noe der.

– Sett i en slik sammenheng er det ikke sikkert elektrifisering blir spesielt dyrt i det hele tatt. Dessuten kan vi ikke bare tenke kortsiktig kostnadseffektivitet slik det er gjort i denne rapporten, sier Bellonas Holm.

Bukkene Bruse

Direktør for industripolitisk avdeling i Norsk Industri, Svein Sundsbø, mente at man kan gjøre to typer feilvurderinger knyttet til den store energiomleggingen vi står foran:

– Det første er at man kan kaste seg hodestups ut i det uten å gjøre ordentlige vurderinger. Men enda farligere er det å bare utrede og utrede og aldri egentlig handle, sa Sundsbø og fortsatte til bifallende nikk fra miljøbevegelsen:

– Det faller inn i ”Bukkene Bruse-syndromet”: Det kommer alltid noe som er billigere og bedre hvis man bare venter. Men hvis vi bare venter går togene fra oss, og den situasjonen er Norsk Industri bekymret for.