Nyheter

Havforskningsinstituttet gjenåpner for seismikkskyting

Frederic Hauge fanget gyteklar torsk i Lofoten 21. mai 2008.
Tone Foss Aspevoll

Publiseringsdato: 22. mai, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Bellona krever at det ikke blir noen seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen selv om Havforskningsinstituttet i dag rapporterer at de ikke har funnet forekomster av gytende torsk i området.

Havforskningsinstituttet (HI) kom i dag, torsdag, med en toktrapportering som viser at torsken er ferdig med sin gyting utenfor Lofoten. HI mener derfor at seismikkskytingen kan starte opp.

Ifølge Erik Olsen, seniorforsker ved HI og leder for forskningsprogrammet olje – fisk, har forskningsrapporten sine begrensninger.

– Det er selvfølgelig metodiske begrensninger av det vi har gjort, sier Olsen til Bellona.no.

Han viser blant annet til at de har brukt bunntråler, som ikke kommer til over alt.

Tidspress

– Det har vært et ønske om å få resultatet klart så raskt ferdig. Derfor omfatter rapporten ikke diskusjon av metode. Den biten kunne vært gjort fyldigere, sier Olsen, og forteller at forskerne har jobbet hele natta for å få klar rapporten.

Han mener likevel at i forhold til gyting på torsk, er de såpass sikre på at forskningen holder vann.

bodytextimage_torskerogn1-fanget-210508.jpg Photo: Tone Foss Aspevoll

Bellona fanget gyteklar torsk

Bellonas leder Frederic Hauge fanget selv en gyteklar torsk på innsiden av Lofoten onsdag ettermiddag.

– Dere konkluderer med at det ikke er gyteklar fisk i Lofoten. Hvordan forklarer du da Bellonas fangst av gyteklar torsk?

– Vi sier ikke at du ikke finner noen. Vi sier at gytingen i all hovedsak er over. Etter hvert vil det bli slutt på det også. Vi ser på effekten av bestandsnivå, og det mener vi er lite. Vi mener det ikke er noen fare for at rekrutteringen til kommende generasjon er i fare, svarer programleder Erik Olsen ved HI.

Savner kunnskap om sildelarver

– Vi merker oss svakhetene ved rapporten. Det er viktig at Regjeringen tar hensyn til dem når de vurderer om de vil starte opp seismikkskytingen. Samtidig understreker vi at rapporten ikke tar hensyn til andre, svært viktige faktorer i havområdene, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Bellona bestrider foreløpig ikke HI sine funn, men påpeker at undersøkelsen ikke har sett på utbredelsen av sildelarver som driver på vei nordover.

Det eksisterer heller ingen grundig forskning på hvilken effekt seismikkskyting kan ha på Raudåte, et dyreplankton, som er maten til blant annet fiskelarvene.

– Vi mener at man ikke kan starte opp seismikkskytingen før man har dekket opp de store kunnskapshullene som eksisterer, sier fagrådgiver Elisabeth Sæther i Bellona.

Utsatt skyting

Oljedirektoratet ønsker å skyte seismikk i områdene utenfor Lofoten og Vesterålen for å lete etter oljeforekoster. Seismiske undersøkelser foregår ved at det skytes med luftkanoner fra skip. Signalene som reflekteres kan fortelle noe om mulige oljeforekomster i havbunnen.

Bellona har hele tiden hevdet at seismikk i særlig sårbare områder som gyteområdene utenfor Lofoten og Vesterålen omfattes av forurensingsloven, som også inkluderer støy, og at det derfor må gis unntak fra SFT.

Seismikkskytingen skulle startet rundt 15. mai. Bellona har sammen med fiskere og andre miljøvernere drevet sterkt press mot skyting. Havforskningsinstituttets forrige anbefaling var å ikke skyte nærmere enn 50 kilometer fra land. Heller ikke denne skytingen hadde kommet i gang i går. Seismikkskipet gikk onsdag til kai ved Bodø, uten å ha sendt av gårde et eneste skudd.

Det har vært motstridende signaler fra ulike departementer i seismikksaken. Det er ventet at Regjeringen kommer med en samlet vurdering i kveld eller i morgen fredag.

Vil vente på SFT

SFTs vurdering av seismikksaken er ventet innen 13. juni. Sæther mener Regjeringen må utsette seismikkskytingen utenfor Lofoten og Vesterålen til da.

– SFT er nå bedt om å gi sin vurdering. Da sier det seg selv at staten ikke kan sette i gang undersøkelser før denne vurderingen er gitt og før man har satt i gang en skikkelig dialog med fiskerne om hvor og når denne skytingen eventuelt kan starte opp, sier Elisabeth Sæther i Bellona.