Nyheter

Advarer mot Goliat-investeringer

Publiseringsdato: 1. september, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Bellona reagerer sterkt på at Eni Norge nå jobber for å inngå kontrakter om produksjonsplattform til utvinning av oljefeltet Goliat i Finnmark, før Stortinget har besluttet om de vil ha utbyggingen.

Utbyggingen av Goliat-feltet i Finnmark er svært kontroversielt fordi feltet ligger i et særlig sårbart område og svært nærme land. Både miljøvernminister Erik Solheim og tidligere miljøvernminister Helen Bjørnøy har understreket at utbyggingen skal få en grundig behandling før det tas stilling til om oljefunnet skal bygges ut. Stortinget skal først ta stilling til prosjektet i løpet av våren 2009, når de skal behandle plan for utbygging og drift (PUD).

I forrige uke skrev Finnmark Dagblad om offshoreselskapene Sevan Marine og Aker Solutions som kjemper om kontrakten for bygging av en produksjonsplattform til Goliat-feltet. Bellona frykter at Eni Norge nå inngår bindende kontrakter som vil legge føringer før Stortinget har behandlet saken.

Ifølge Petroleumsloven er det i utgangspunktet ulovlig å gjennomføre betydelige investeringer, som en produksjonsplattform, før et prosjekt er godkjent av Stortinget. Eni Norge kan søke om dispensasjon fra Olje og energidepartementet, men dette har foreløpig ikke skjedd.

– Eni opptrer frekt og arrogant når de ignorerer at Stortinget skal behandle denne saken til neste år, sier Elisabeth Sæther oljerådgiver i Bellona.

bodytextimage_DSC_0967.JPG Photo: (Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Farlige føringer

Eni Norges preinvesteringer er svært uheldig for Stortingets kommende behandling av prosjektet. Investeringer som gjennomføres før Stortingets beslutning vil legge et sterkt økonomisk press for en godkjenning av prosjektet. Det vil også legge føringer for hvilken utbyggingsløsning selskapet velger.

Bellona frykter at Eni Norge ikke kommer til å gjennomføre en fullstendig utredning for ilandføring av oljen. En rekke ordførere i Finnmark har sagt at de ønsker en ilandføring. mens Eni Norge har stått hardt på for en offshore løsning fordi det vil være rimeligere.

– Vi vil be regjeringen om å sende utbyggingsplanen tilbake til Eni – med krav om også å konsekvensutrede en landbasert løsning. Ikke bare en offshoreløsning, sa Frederic Hauge til Nordlys i dag.

Har skjedd før

I fjor ble Stortinget handlingslammet da oljeselskapet BP allerede hadde gjennomført lignende investeringer for Skarv-feltet, før Stortingets behandling. Stortinget hadde ikke mulighet til å pålegge at feltet skulle elektrifiseres, fordi BP hadde valgte å bygge ut med et såkalt produksjonsskip, som ikke kan elektrifiseres.

Den gang kom Åslaug Haga med krass kritikk av selskapet og sa at hun i framtiden ville hindre andre selskap i å foreta større investeringer før søknaden var godkjent av Stortinget.

Kontroversiell utbygging

Allerede i 2004 fikk Goliat en særskilt bemerkning i Stortingets oljemelding. Der stod det blant annet at;

”Når det gjelder Goliat ligger denne utvinningstillatelsen like utenfor Tromsøflaket. Regjeringen åpner for at rettighetshaverne på Goliat kan foreta de nødvendige avgrensningsboringene for å avklare om feltet kan bygges ut. Det understrekes at denne beslutningen ikke innebærer et endelig ja til utbygging av Goliatfeltet hvis dette skulle bli aktuelt. Dette må det tas stilling til når rettighetshaverne fremmer sin utbyggingsplan. Det blir da opp til selskapene å demonstrere at en eventuell utbygging tar tilstrekkelig hensyn til miljøet og det særlig verdifulle området” (St.meld. nr 38, 2003-2004: 26).

Artikkelen er oppdatert 02.09.08