Nyheter

200 millioner kroner til seismikk

Opprydding etter oljeulykken ved Fedje
(Foto: Jack Herheim/Bellona)

Publiseringsdato: 7. oktober, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Mareano-programmet får under en tredel av hva de trenger for å fullføre den miljøfaglige kartleggingen av havbunnen. Seismikkskyting får derimot 60 millioner kroner mer enn i fjor.

Mareano-programmet får totalt 51,5 millioner kroner på årets statsbudsjett. Dette er under en tredel av de 157 millioner kronene de trenger for å fullføre programmet.

Samtidig får seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen 200 millioner kroner, 60 millioner kroner mer enn i fjor.

– Oljeleting går av med budsjettseieren. Det er veldig synd, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Mareano

Forskningsprogrammet Mareano kartlegger havbunnen i nordområdene, og skal legge det miljøfaglige grunnlaget for en revidering av Forvaltningsplanen for Lofoten, Vesterålen og Barentshavet i 2010.

Oljevernberedskap

Regjeringen setter av mer penger til oljeleting, og tar dermed et skritt i riktig retning for å rydde opp etter eventuelt oljesøl. 88 millioner kroner er satt av til investeringer i nytt oljevern.

– Dette er et skritt i riktig retning, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Kystverkets selv sier de trenger 210 millioner kroner fra staten fram til 2010 for å få på plass et tilfredsstillende statlig oljevern.

Kutt i oppryddingstiltak

10 millioner kroner mindre går i år til SFTs post for ”Oppryddingstiltak”. Den kuttes fra 112 til 102 millioner.

Oppryddingstiltak i miljøgifter på land og i sjøen har lenge vært et prioritert område for myndighetene med jevn økning i bevilgningen år for år. Nå kuttes denne posten for første gang med nesten ti prosent.

– Opprydding i gamle miljøsynder er et svært viktig arbeid. Myndighetenes bidrag må opp på rundt 500 millioner årlig når de store tiltakene skal gjennomføres. Kuttet for 2009 er derfor svært uheldig og vil ikke sikre tilstrekkelig fremdrift i kampen for et giftfritt miljø, sier Marius Dalen, fagrådgiver i Bellona.