Nyheter

Råkjør fra Eni Norge

Goliat
ENI Norge

Publiseringsdato: 7. november, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Oljeselskapet Eni Norge prøver å hastebehandle det svært kontroversielle oljefunnet Goliat i Barentshavet. – Demokratisk sett er dette høyst spekulativt, sier Elisabeth Sæther i Bellona.

I dag la det italienskeide oljeselskapet Eni Norge frem sin konsekvensutredning for en eventuell utbygging av Goliat-funnet i Barentshavet. Høringsfristen for innspill til utredningen er satt til 16. januar, tre uker mindre enn hva som er normalt etter norsk lov.

– Demokratisk sett er dette høyst spekulativt, og vi kommer til å klage det inn for regjeringen, sier Elisabeth Sæther i Bellona.

Kontroversielt prosjekt

Oljeprosjektet som ligger i et område regjeringen selv har definert som sårbart og verdifullt kan komme til å bli den første oljeutvinningen i Barentshavet. Funnet ligger kun 48 km utenfor kysten. Goliat-prosjektet ansees derfor som svært kontroversielt.

bodytextimage_DSC_0967.JPG Photo: (Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

– Prosjektet er meget kontroversielt. At alle interessenter får mulighet til å sette seg inn i saken er ikke bare rett og rimelig, det er også en demokratisk rettighet, sier Sæther.

Høring i romjula

Eni Norge har lagt opp prosessen på en slik måte at Bellona og andre interesseorganisasjoner må ta i bruk romjula for å sette seg inn i konsekvensene av prosjektet.

– Det er rimelig frekt av Eni Norge å legge opp til en prosess som gjør det så vanskelig for berørte parter å komme med sine innspill og innvendinger, sier Sæther.

Materialet i utredningen er i tillegg svært omfattende. I motsetning til oljeselskaper som Eni Norge, har ikke Bellona like store ressurser trenger derfor lengre høringsfrist for å gjøre en grundig gjennomgang av utredningen.

Den korte høringsfristen gjør Bellonas arbeid enda vanskeligere. I følge statens utredningsinstruks punkt 5.2 skal høringsfristen skal normalt være tre måneder.

Goliat feltet

Oljefunnet Goliat ligger 48 km utenfor Finnmarkskysten i Barentshavet. Aldri før har Barentshavet vært åpnet for oljeutvinning og Goliat-feltet er derfor svært kontroversielt. Eni Norge er operatør på feltet. Bellona er sterkt imot utbygging av feltet på grunn av de negative miljøkonsekvensene dette vil ha.