Råkjør fra Eni Norge

ingressimage_Goliat-logo-RGB_web.jpg Photo: ENI Norge

I dag la det italienskeide oljeselskapet Eni Norge frem sin konsekvensutredning for en eventuell utbygging av Goliat-funnet i Barentshavet. Høringsfristen for innspill til utredningen er satt til 16. januar, tre uker mindre enn hva som er normalt etter norsk lov.

– Demokratisk sett er dette høyst spekulativt, og vi kommer til å klage det inn for regjeringen, sier Elisabeth Sæther i Bellona.

Kontroversielt prosjekt

Oljeprosjektet som ligger i et område regjeringen selv har definert som sårbart og verdifullt kan komme til å bli den første oljeutvinningen i Barentshavet. Funnet ligger kun 48 km utenfor kysten. Goliat-prosjektet ansees derfor som svært kontroversielt.

bodytextimage_DSC_0967.JPG Photo: (Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

– Prosjektet er meget kontroversielt. At alle interessenter får mulighet til å sette seg inn i saken er ikke bare rett og rimelig, det er også en demokratisk rettighet, sier Sæther.

Høring i romjula

Eni Norge har lagt opp prosessen på en slik måte at Bellona og andre interesseorganisasjoner må ta i bruk romjula for å sette seg inn i konsekvensene av prosjektet.

– Det er rimelig frekt av Eni Norge å legge opp til en prosess som gjør det så vanskelig for berørte parter å komme med sine innspill og innvendinger, sier Sæther.

Materialet i utredningen er i tillegg svært omfattende. I motsetning til oljeselskaper som Eni Norge, har ikke Bellona like store ressurser trenger derfor lengre høringsfrist for å gjøre en grundig gjennomgang av utredningen.

Den korte høringsfristen gjør Bellonas arbeid enda vanskeligere. I følge statens utredningsinstruks punkt 5.2 skal høringsfristen skal normalt være tre måneder.

Goliat feltet

Oljefunnet Goliat ligger 48 km utenfor Finnmarkskysten i Barentshavet. Aldri før har Barentshavet vært åpnet for oljeutvinning og Goliat-feltet er derfor svært kontroversielt. Eni Norge er operatør på feltet. Bellona er sterkt imot utbygging av feltet på grunn av de negative miljøkonsekvensene dette vil ha. Du kan lese mer om Goliat her.