Nyheter

Kystverket kritisk til Goliat-plan

Elisabeth Sæther, oljerådgiver i Bellona
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 3. februar, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Kystverket kritiserer planene for utbygging av Goliat, og peker på manglende planer for oljevernberedskap i det kystnære området. – Fiskeri- og Kystdepartementet må nå sende ENIs konsekvensutredning i retur, krever Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Kystverket kritiserer ENI for ikke å ha en tydelig plan for hvordan de skal løse oljevernutfordringer i Barentshavet. Søknaden om å utvinne det første oljefeltet i Barentshavet er ventet snart.

«Det er (…) viktig at organiseringen av den kystnære oljevernberedskapen og strandberedskapen konkretiseres nærmere», skriver Kystverket i sin høringsuttalelse til ENIs konsekvensutredning av en mulig Goliat-utbygging.

Kystverket kritiserer at det italienskeide oljeselskapet ENI ikke skisserer fullt ut hvordan gapet mellom dagens situasjon og det identifiserte behovet skal fylles.

Krever utredningen i retur

– Bellona har tidligere pekt på at ENI ikke kan vise til noen god plan, bare gode intensjoner for hvordan en kystnær oljevernaksjon kan foregå. Nå er vi veldig glade for at vi støtte fra statlig hold i vårt syn, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Hun understreker at hvis Fiskeri- og Kystdepartementet mener alvor og ønsker å følge Kystverkets merknader, så må konsekvensutredningen sendes tilbake til ENI.

Kystverkets og Bellonas bekymringer deles også av Nordkapp og Porsanger Havn, som forvalter Nordkapp og Porsanger kommunes havnedistrikt.

Sårbart område

SV har lenge vært sterk motstander av den kontroversielle utbyggingen av Goliat-feltet, blant annet fordi den er meget kystnær og ligger i et område som i Forvaltningsplanen for Barentshavet er definert som meget sårbart.

– Det er oppsiktsvekkende at ENI ennå ikke har kommet opp med en skikkelig beskrivelse av hvordan en kystnær oljevernaksjon kan gjennomføres, sier Sæther.