Nyheter

Fiskere kan hindre seismikkskyting

Rundt 30 båter med bannere markerte sin motstand mot seismikk i Værøy havn tirsdag.
(foto: bellona)

Publiseringsdato: 23. juni, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Fiskere kan komme til å hindre Oljedirektoratets oppstart av sommerens seismikkskyting på mandag. Myndighetene har forsøkt å frikjøpe fiskere for å slippe til med oljeleting.

Mandag varsler Oljedirektoratet (OD) oppstart av den omstridte seismikkskytingen utenfor Lofoten og Vesterålen. Formålet er å undersøke havbunnen for forekomster av olje og gass.

Letingen foregår ved at det sendes kraftige lydbølger fra skip ned mot havbunnen, og signalene som reflekteres forteller om olje- og gassforekomster på havbunnen. Disse kraftige lydbølgene skremmer også fisken.

Lovlige aksjoner

– En aksjon ligger i luften blant alle fiskerne her, sier Johnny Johnsen, styremedlem i Kystfiskarlaget til Teknisk Ukeblad (TU).

En aksjon fra fiskerne kan skje fullt lovlig ved å legge ut garn, liner og annet bruk i området som skal undersøkes. Fiskerne har lovfestet forrang foran seismikkskytingen gjennom Havresursloven, og seismikken kan derfor ikke foregå i områder hvor det bedrives fiske.

– Vi valgte å samarbeide, og inntil videre følger Fiskarlaget den linjen. Men om mine medlemmer velger å gå til aksjoner, er det ikke noe jeg kan gjøre for å hindre det, sier leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen til TU.

– Vanskelig sak

Kystfiskarlagets styremedlem Johnsen er imidlertid ikke sikker på om det blir aksjoner, selv om fiskerne er motstandere av seismikk og oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Grunnen er at hvis det blir seismikkskyting, blir det også forskning på konsekvensene av seismikken.

– Dette er en veldig vanskelig sak. Fiskerne kan blokkere seismikken, men da risikerer vi at de kommer og tar olja med makt siden, og da har vi ingenting som beviser hvor store tap vi lider, sier styremedlem i Kystfiskarlaget Johnny Johnsen til Bellona Web.

I fjor stoppet forskningen før fisken kom tilbake. I år har fiskerne blitt lovet at forskningen skal fortsette helt til fisken er tilbake, om det så ikke skjer før i november.

Frist for frikjøpsordning i dag

Staten har i år tilbudt lokale fiskere penger for ikke å fiske i de kystnære områdene under seismikk. Summen de får, er ukjent, og omtales lokalt som Judaspenger. Fiskerne som går med på den omstridte frikjøpsordningen vil miste forrangsretten sin og bli forpliktet til å vike for seismikkfartøy.

– Vi er ikke interessert, og det tror jeg alle fiskere er enige om. Dette er vårt levebrød og de kan ikke komme her å jage oss vekk fra arbeidsplassene våre, sier Hjalmar Olsen fra Bø i Vesterålen til NRK. Han har selv avslått tilbudet fra Oljedirektoratet.

Fristen for å svare på frikjøpsordningen utgår i dag. Det er ennå ikke klart hvor mange som takker ja. Hvis mange takker nei, er det usikkert om OD vil være i stand til å gjennomføre sommerens seismikkskyting.

Mens styret i Nordland fylkesfiskarlag har stilt seg positive til frikjøpsordningen har Norges Fiskarlag fra nasjonalt hold protestert kraftig mot OD sitt tilbud om frikjøp, særlig fordi staten ikke forholder seg til organisasjonene, men går til hver enkelt fisker.

Bellona: Stor forståelse for frustrasjon

– Jeg har stor forståelse for at mange fiskere er frustrerte over Oljedirektoratets frikjøpsordning. De lever av å fiske, og ikke av å gå på land, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Hun mener også at frikjøpsordningen beviser at det ikke er mulig med sameksistens mellom fiskeri og oljevirksomhet på den smale sokkelen utenfor Lofoten.

Bellona er til stede i Lofoten, og vil følge situasjonen rundt sommerens seismikkskyting tett.