Nyheter

Mange ting som gikk galt på Full City

Sigurd Enge,seniorrådgiver i Bellona.
Sigurd Enge, Bellona, her på befaring ved havaristen Full City utenfor Langesund.
(Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona)

Publiseringsdato: 12. april, 2010

Skrevet av: Annicken Vargel

Rettsaken etter Full City-ulykken begynte i dag, og kapteinens forklaring ble lest opp. - Det høres ut som en oppskrift på et havari, sier Sigurd Enge i Bellona, som var tilstede i rettssalen.

Det var natt til fredag 31. juli det Panama-registrerte lasteskipet «Full City» grunnstøtte ved Såstein utenfor Langesund i Bamble kommune. Om bord var det 1000 tonn tungolje og 120 tonn lettolje, og store mengder olje slapp ut fra skipet etter grunnstøtingen.

– Ut i fra hva vi hørte i rettsalen i dag, så fikk de ikke med seg med seg noen værmelding, de hadde problemer med hovedmotoren og ikke aktivert ankeralarmen. Og da ankeret løsnet skjedde det ingenting før kapteinen kom på broa, sier Sigurd Enge, rådgiver for marin forvaltning i Bellona.

Oppdaget ikke oljen

– Videre varslet de ikke norske myndigheter, de ble anropt av Brevik trafikkstasjon i det de grunnstøtte, og ifølge kapteinen oppdaget de ikke oljesøl før det ble lyst morgenen etter. Mens inne i Langesund så kunne folk kjenne lukten av tungolje om natten like etter grunnstøttingen, sier Enge.

Rederiet bak Full City, Cosco, er det samme som eier skipet som for kort tid siden grunnstøtte ved Great Barrier Reef.
 
– Etter hva de forklarte i dag, så virker det ikke som de på Full City hadde klare instrukser og prosedyrer for varsling og prosedering i forhold til oljeutslipp. Ut ifra disse punktene så synes jeg det høres ut som oppskriften på et havari. En sånn hendelse har aldri èn årsak, det er en serie med uheldige omstendigheter – og det var tydeligvis nok av uheldige omstendigheter og årsaker om bord, sier Enge.

Første sak av sitt slag

Dette er den første en rettssak som gjelder hendelser med internasjonal skipsfart blir behandlet i rettsvesenet i Norge.
– Tidligere hadde vi sjøforklaring, som var en slags blanding av havarikommisjon og rettsak med maritimt sakkyndige som fikk frem detaljene i en sjøulykke. Derfor er dette en viktig sak også fordi den vil skape presedens, sier Enge.