Nyheter

Storulykkepotensial på Gullfaks C

(Foto: Andreas S. Mathismoen/Bellona)

Publiseringsdato: 5. november, 2010

Skrevet av: Andreas Steenbuch Mathismoen

Fredag offentliggjorde Statoil endelig sin interne granskningsrapport etter hendelsen på Gullfaks C. – Rapporten avdekker en rekke kritikkverdige forhold, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Nesten et halvt år etter Gullfaks C-hendelsen, en hendelse som betegnes som kanskje den mest alvorlige på norsk sokkel i år, presenterte i dag Statoil rapporten fra sin granskning av hendelsen 19. mai.

– Her virker det som om Statoil har satt sikkerhet og miljø til side over en lengre periode, sier Bellona-leder Frederic Hauge. 

Rapporten bekrefter at Statoil har oversett mange varsler som burde ha ført til at operasjonen ble avsluttet, men likevel valgte å fortsette arbeidet. – Dette er en systematisk ignorering av forhold som burde ha påkalt den største oppmerksomhet, sier Hauge.

Statoil hadde før evakueringen av Gullfaks C 20. mai i år hatt en rekke problemer med trykkøkning i ringrommet utenfor brønnen, tap av boreslam og inntrengning av gass. I granskningsrapporten kommer det også frem at gassnivået rett før klokken 18 den 20. mai var så høyt der boreslammet sirkuleres opp, at det var eksplosjonsfare.

bodytextimage_Gullfaks-C.jpg Photo: Øyvind Hagen/Statoil

Hva skjedde på Gullfaks C?

19. mai 2010 går alarmen på Gullfaks C-plattformen i Nordsjøen. De har mistet kontrollen på brønnen, og gass strømmer ukontrollert inn i brønnen og opp på plattformdekket. Situasjonen forverrer seg dagen etter, og alt ikke-kritisk personell blir evakuert, i alt 89 personer.

Statoil mister store mengder boreslam i undergrunnen og det gjenværende mannskapet jobber på spreng for å gjenopprette sikkerhetsbarrierene i brønnen. Trykksituasjonen lar seg imidlertid ikke kontrollere.

To måneder uten kontroll

Det skal ta Statoil nesten to måneder å få situasjonen helt under kontroll – først 14. juli gjenopptas produksjonen på plattformen. Den lange produksjonsstansen innebærer store inntektstap for Statoil, siden Gullfaks C og Gullfaks A tar imot og prosesserer all olje og gass fra installasjoner i nærheten, som Gullfaks Sør, Gimle, Tordis, Vigdis og Visund.

Det viser seg også at den aktuelle brønnen på Gullfaks C, brønn 34/10-C-6, har vært vanskelig å håndtere for Statoil lenge. Da hendelsen inntraff 19. mai, var det tredje gang på fem måneder at det hadde oppstått kritiske hendelser i samme brønn.

Bellona-leder Frederic Hauge, som var til stede på Statoils pressekonferanse i Oslo i dag, sier følgende om Statoils håndtering:

– Det virker som den røde varsellampen til Statoil burde skiftes ut med et helt diskotek.

Kritisk Petroleumstilsyn

Det er ikke bare Bellona som har vært kritisk til Statoils håndtering av Gullfaks-saken. Også Petroleumstilsynet (Ptil) ga en rekke ganger uttrykk for bekymring over situasjonen på Gullfaks C.

Dette sitatet er hentet fra et brev som Ptil sendte til rettighetshaver Petoro 21. juni: «Det er vår vurdering at denne hendelsen er alvorlig i seg selv og sett i lys av andre hendelser med brønnkontrollutfordringer både i denne brønnen og i Gullfaksområdet generelt, er den svært alvorlig. Denne bekymringen har vi uttrykt overfor Statoil både i møter og senest i brev av 16.6.2010, hvor vi etterlyser en grundig og helhetlig vurdering av situasjonen på feltet og ber om selskapets vurderinger omkring videre boring.»

Egen Ptil-rapport kommer snart

– Selv om Statoils interne granskningsrapport viser at mange forskrifter og regler er brutt, mener jeg at rapporten ikke er tilfredsstillende. Ptil skal presentere sin egen rapport om hendelsen om relativt kort tid, noe vi ser frem til med stor forventning, sier Frederic Hauge, og fortsetter:

– Vi er overbevist om at dette er en sak som politiet må etterforske og påtale. Det vil være merkelig om det er lov å drive oljeindustri på denne måten, med så mange brudd på regelverket, konkluderer Bellona-lederen.