Nyheter

BP saksøker Halliburton

Publiseringsdato: 4. januar, 2012

Skrevet av: Ruth Lothe

BP beskylder Halliburton for å ha levert sement av dårlig kvalitet og krever at de betaler alle erstatningsøksmål etter Deepwater Horizon-ulykken. – Bra, sier Sigurd Enge, rådgiver på marin forvaltning, da blir det kanskje avslørt informasjon vi ellers ikke ville fått kjennskap til.

BP har betalt ut mer enn 21 milliarder USD i erstatning for skader som oljeutslippet forårsaket og krever nå alt sammen dekket av Halliburton, skriver nyhetsbyrået Bloomberg, og føyer til at BP og Halliburton til sammen har fått mer enn 500 erstatningssøksmål  i kjølvannet av ulykken.

Den verste oljeutblåsningen

Den 22. april mistet riggen Deepwater Horizon to sikkerhetsbarrierer av sement i letebrønnen de boret. Riggen tar fyr og 11 menneskeliv går tapt.  Etter å ha brent i 36 timer, sank riggen. Det gigantiske oljeutslippet etterpå varer i 87 døgn.  Katastrofen var et faktum.

Slett sement?

BP mener Halliburton har opptrådt med grov uaktsomhet, ifølge Bloomberg News. Det er kvaliteten på sementen som får et dårlig skussmål. Sementen i barriererørene som sprang lekk var levert av Halliburton og BP mener derfor Halliburton må ta ansvaret.

Halliburton på sin side mener at at BP i kontrakten for bestilling av sement har underskrevet på at BP har ansvaret for eventuelle skadesøksmål, selv om Halliburtons ansatte blir tilkjent delvis ansvar for tragedien, skriver Bloomberg News.

Bra krangel

– Det er bare en fordel for oss og miljøet at selskapene krangler seg i mellom. Da kan det komme informasjon til overflaten som ellers aldri ville blitt offentlig, sier Sigurd Enge, rådgiver på forvaltning i Bellona.

Karl Kristensen, rådgiver på miljøgifter og avfall, er en smule skeptisk til at smuss som juristene klarer å grave fram i en rettstvist vil føre til en forbedring av teknologien eller øke fokuset på sikkerhet hos selskapene.

– Hvis BP vinner denne rettstvisten, så kan vi i hvert fall satse på at Halliburton leverer sement av topp kvalitet for framtiden, sier Sigurd Enge.

For flere kommentarer, kontakt:

Sigurd Enge, sigurd@bellona.no, 970 87 533

Karl Kristensen, karl@bellona.no, 932 80 774