Nyheter

– Statoil driver risikosport

Sigurd Enge,seniorrådgiver i Bellona.
Sigurd Enge, Bellona, her på befaring ved havaristen Full City utenfor Langesund.
(Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona)

Publiseringsdato: 24. januar, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Statoil har kjøpt seg inn i en oljelisens utenfor Vest-Grønland, et område med ekstreme værforhold. – Petroleumsaktivitet der vil uunngåelig bli rammet av nedising og stå i fare for kollisjoner med isfjell, sier Bellonas Sigurd Enge.

Den canadiske kringkasteren CBC meldte sent i går at Statoil kjøper seg inn i Cairn Energys oljelisens Pitu utenfor Vest-Grønland. Dette er første gang Statoil går inn i områdene utenfor Grønland.

Bellona er skuffet, men ikke overrasket over Statoils aggressive vilje til å operere stadig lengre mot nord.

– Dette er et av de mest ugjestmilde havområdene på kloden. Det var derfra isfjellet som senket Titanic kom, og ekstreme temperaturer gjør faren for ulykker som følge av nedising av fartøy og oljeinstallasjoner stor, sier skipper og rådgiver i Bellona Sigurd Enge.

Må det en ulykke til?

– Fra før vet vi at Statoil ikke har noen skrupler når det gjelder å involvere seg i miljøskadelige prosjekter. Nå virker som om selskapet ikke lenger heller tar sikkerhetsmessige hensyn til hvor farlig det er å operere i et område.

Han minner om at nettopp nedising var en av årsakene til at oljeriggen Kolskaya gikk ned i havet øst for Russland rett før jul.

– Må det skje en alvorlig ulykke med egne mannskap og eget utstyr før Statoil innser at det finnes områder som er for utrygge å operere i? spør Enge.

– Dette er områder der Statoil ikke har utstyr eller kunnskap til å drive forsvarlig, og der feil vil være fatale på en helt annen måte enn der Statoil er vant til å operere.

Sårbare ressurser

Bellona er bekymret for hvilke konsekvenser petroleumsaktiviteten vil få for området.

– Arktiske områder lider hardest under klimaendringene, og nå kommer oljeindustrien med full fart inn for å øke miljøbelastningen og risikoen. Dette tegner for en risikofylt fremtid for den arktiske miljøarven.

– Polområdene er klodens viktigste temperaturregulatorer – jordas aircondition. Klimaendringene, kombinert med økt risikoaktivitet er en oppskrift på enda større miljøødeleggelser.

Kontaktpersoner for pressen:
Sigurd Enge, skipper og rådgiver innenfor marin forvaltning: 97087533, sigurd@bellona.no