Nyheter

Hva ville skje hvis subsidiene til fossil energi ble avskaffet?

Svend Søyland, Bellona USA
(Foto: Nils Bøhmer/Bellona)

Publiseringsdato: 15. februar, 2012

Skrevet av: Ruth Lothe

Dette retoriske spørsmålet vil Bellonas rådgiver i internasjonale klimaspørsmål, Svend Søyland, stille på seminaret "Olje og gass-subsidier i Norge" 16. februar, hvor han er en av paneldeltakerne.

Rapporten «Fossil Fuels – At What Cost? Government support for upstream oil and gas activities in Norway» vil bli presentert og diskutert på seminaret.

Tid: 08:30 – 10:30 Torsdag 16. februar 2012

Sted: Kjellerrommet, Litteraturhuset, Oslo

Svend Søyland vil under seminaret blant annet rette søkelyset mot effekten subsidiene av fossil energi har på prisforskjellen mellom fornybar energi og fossil energi:

Subsidier låser samfunn til fossil energi

Subsidier på både produksjon og forbruk av fossilt brensel blir stadig mer anerkjent som et alvorlig hinder for å realisere en mindre karbonavhengig verden.

G20 ledere og normalt konservative institusjoner som Verdensbanken har tatt til orde for en omfattende reform og FNs generalsekretær vil markere denne utfordringen når han presenterer sin plan for  ”Sustainable Energy for All” – ”Bærekraftig energi til alle” på Rio 20 møtet i juni.

Forbrukere og produsenter subsidieres

Den største andelen av subsidier tilbys forbrukerne. Oljeproduserende land som Iran, Qatar, Kirgisistan og Venezuela subsidierer forbruket av bensin til en pris godt under det ferskvann koster. Rundt 409 milliarder dollar brukes til dette hvert år. De industrialiserte landene i nord gir massive subsidier til produsentene av olje og kull. Begge måtene å subsidiere på forvrenger de reelle kostnadene på fossil energi.

Til tross for denne særbehandlingen av fossil energi, er fornybar energi på vei mot jevnbyrdighet i pris og er faktisk blitt billigere enn fossil energi i deler av USA, India og Kina og interessant nok, også i avsidesliggende deler av Vest-Afrika som har vært sterkt avhengig av diesel og parafin. Tenk hva som ville skje hvis de fossile drivstoff subsidiene ble helt avskaffet?

Obama vil fase ut fossile subsidier
Det er imidlertid lovende tegn i sikte på at flere land prøver å fase ut disse subsidiene. I president Obamas budsjettforslag for 2013 ble løftet om kutte ut subsidier av fossilt brensel innen ti år, fornyet. Han foreslår å kutte om lag fire milliarder USD i 2013 for skattesubsidier til produsentene av olje, gass og kull. Tilfeldigvis er dette omtrent det samme beløpet som tilbys som subsidier til olje- og gassprodusenter som opererer i Norge årlig, ifølge rapporten nevnt øverst. Den er for øvrig utarbeidet av Econ Pöyry.

Les mer i artikkelen Obama budget proposal aims world attention at cutting oil and gas subsidies på Bellonas engelske nettsider.

Forbrukssubsidier i utviklingsland forkledd som fattigdomsbekjempende virkemiddel, men flere studier har vist at disse subsidiene i overveiende grad støtter middelklassens økte forbruk av fossilt brensel. De når aldri de fattigste.

Land med en ustabile politiske forhold har i flere tilfeller blitt  fanget i en felle hvor regjeringer har brukt store deler av det nasjonale BNP på subsidier for å forbli ved makten, eller lederne har vanskjøttet sin oljeformue ved å samle sammen store personlige formuer. De fleste fattige land med betydelige mineral og oljeforekomster er blitt rammet av ressursforbannelsen.

Det siste eksemplet er Nigeria, som ble tvunget til å stoppe sine subsidier fra en dag til en annen, for å unngå nasjonal konkurs.

Vi bør oppfordre ledere til å legge planer for gradvise reformer, i stedet for å risikere at statsfinansene smuldrer opp eller kuttes brått.

Norske fossil subsidier binder oss fast i oljeavhengighet

Det er bra at vi ha fått en oversikt over oljesubsidier, også i flere oljeproduserende land inkludert Norge. Åpenhet rundt produksjonssubsidier vil skape press på andre land og kan lede til reformer som det er allmenn enighet om.

Norsk oljeindustri støvsuger Norge for ingeniører av alle slag. Det er i dag prekær mangel og lønnsnivået er meget høyt. Dette er sikkert til glede for nyutdannede som allerede har kontrakt i baklommen før de forlater skolebenken.

Den store ulempen er at selskaper som utvikler fornybare energikilder og gjerne har lavere lønnsomhet, taper i konkurransen om de kloke hodene. Dette er en utvikling som skattefradrag på oljeleting og uvanlig rask skattemessig nedskrivning av anleggsmidler har gjort enda mer prekær.

Myndighetene har heller enn å spre oljeaktivitetene over en lengre periode oppfordret oljeselskapene til å løpe fra modne felt for å sikre seg olje på bok. Det er ikke god folkeskikk å løpe fra halvspiste fat.

Dette gir selvfølgelig en rask vekst i oljeformuen, men leder også til at Norge heller brensel på klimabålet.

Svend Søyland, seniorrådgiver internasjonale energi- og klimaspørsmål.