Nyheter

-Petroleumstilsynet avslører manglende vurderingsevne

Photo: Statoil

Publiseringsdato: 7. november, 2012

Skrevet av: Magnus Borgen

Teknisk Ukeblad avslører i ettermiddag at Sjøfartsdirektoratet avdekket 19 alvorlige mangler da boligplattformen Floatel Superior ble godkjent for norsk sokkel i 2010. –Rystende avsløringer som rammer norske tilsynsmyndigheter, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Da Floatel Superior ble godkjent for bruk på norsk sokkel sendte Sjøfartsdirektoratet en epost til Petroleumstilsynet (Ptil) hvor det ble listet opp totalt 19 mangler som blant annet gjaldt stabilitet- og ballasttanksystemet, samt forankringsystemene for innretningen. 

-Det at Ptil for andre gang på kort tid overser advarsler fra Sjøfartsdirektoratet vedrørende alvorlige feil på norske plattformer viser at tilsynet mangler nødvendig vurderingsevne, sier Frederic Hauge.

Bellona-lederen er bekymret over at innvendingene fra Sjøfartsdirektoratet på ny blir neglisjert av tilsynet som skal ivareta sikkerheten på norsk sokkel.  

-De to hendelsene vi har hatt i høst viser med all tydelighet at Ptil mangler nødvendig vurderingsevne i forhold til ballastsystemer og flytende innretninger. Hendelsene dokumenterer også en dispensasjonskultur som ser ut til i økende grad å gjennomsyre Ptil, en ukultur politikerne nå må ta ansvar for å komme til livs snarest, sier Frederic Hauge.

-Granskerne må granskes

Med dette utgangspunktet stiller Bellona-lederen spørsmålstegn ved hvorvidt Ptil i det hele tatt er i stand til å granske dagens hendelse på en tilfredsstillende måte.

Bellona mener nå det er på tide at granskerne må granskes. Tilsynet fungerer rett og slett ikke godt nok, sier Hauge, som heller ikke har mye godt å si om Statoils håndtering av hendelsen.

-Statoil viser også at de ikke har god kontroll i forbindelse med denne hendelsen. Eksempelvis er det sterkt kritikkverdig at de ikke vekket arbeiderne umiddelbart etter at ankeret skapte hull i ballasttanken, påpeker Bellona-sjefen.

Hauge mener også at selskapet bevisst utnytter den dispensasjonskulturen som i øyeblikket preger tilsynsrutinene knyttet til sikkerheten på sokkelen.

-Vi ser gang på gang at Statoil ledelse prioriterer økonomiske hensyn foran sikkerhet. Det er derfor ikke overraskende at de utnytter situasjonen i Ptil for alt den er verdt. At tilsynsmyndighetene er  slepphendte med dispensasjoner blir dermed ekstra bekymringsverdig for helse, miljø og sikkerhet på sokkelen, avslutter Hauge.

For mer informasjon og ytterligere kommentarer, kontakt:

Fagrådgiver Karl Kristensen, mobil 93 28 07 74, karl@bellona.no

Kommunikasjonssjef Magnus Borgen, mobil 97 72 84 76, magnus@bellona.no 

 


Da Floatel Superior ble godkjent for bruk på norsk sokkel sendte Sjøfartsdirektoratet en epost til Petroleumstilsynet (Ptil) hvor det ble listet opp totalt 19 mangler som blant annet gjaldt stabilitet- og ballasttanksystemet, samt forankringsystemene for innretningen.

-Det at Ptil for andre gang på kort tid overser advarsler fra Sjøfartsdirektoratet vedrørende alvorlige feil på norske plattformer viser at tilsynet mangler nødvendig vurderingsevne, sier Frederic Hauge.

Bellona-lederen er bekymret over at innvendingene fra Sjøfartsdirektoratet på ny blir neglisjert av tilsynet som skal ivareta sikkerheten på norsk sokkel.  

-De to hendelsene vi har hatt i høst viser med all tydelighet at Ptil mangler nødvendig vurderingsevne i forhold til ballastsystemer og flytende innretninger. Hendelsene dokumenterer også en dispensasjonskultur som ser ut til i økende grad å gjennomsyre Ptil, en ukultur politikerne nå må ta ansvar for å komme til livs snarest, sier Frederic Hauge.

-Granskerne må granskes

Med dette utgangspunktet stiller Bellona-lederen spørsmålstegn ved hvorvidt Ptil i det hele tatt er i stand til å granske dagens hendelse på en tilfredsstillende måte.

Bellona mener nå det er på tide at granskerne må granskes. Tilsynet fungerer rett og slett ikke godt nok, sier Hauge, som heller ikke har mye godt å si om Statoils håndtering av hendelsen.

-Statoil viser også at de ikke har god kontroll i forbindelse med denne hendelsen. Eksempelvis er det sterkt kritikkverdig at de ikke vekket arbeiderne umiddelbart etter at ankeret skapte hull i ballasttanken, påpeker Bellona-sjefen.

Hauge mener også at selskapet bevisst utnytter den dispensasjonskulturen som i øyeblikket preger tilsynsrutinene knyttet til sikkerheten på sokkelen.

-Vi ser gang på gang at Statoil ledelse prioriterer økonomiske hensyn foran sikkerhet. Det er derfor ikke overraskende at de utnytter situasjonen i Ptil for alt den er verdt. At tilsynsmyndighetene er  slepphendte med dispensasjoner blir dermed ekstra bekymringsverdig for helse, miljø og sikkerhet på sokkelen, avslutter Hauge.

For mer informasjon og ytterligere kommentarer, kontakt:

Fagrådgiver Karl Kristensen, mobil 93 28 07 74, karl@bellona.no

Kommunikasjonssjef Magnus Borgen, mobil 97 72 84 76, magnus@bellona.no